Sud poništio izbore u Ljekarskoj komori Kantona Sarajevo

Komora će morati platiti i sudske troškove od 2.347 maraka

Kantonalni sud u Sarajevu donio je odluku prema kojoj je utvrđeno da je nastavak 5. sjednice Izborne skupštine Ljekarske komore Kantona Sarajevo, održan 12. decembra 2018. godine, sazvan i održan na nezakonit način. 

Slijedom toga, Sud je poništio akte donesene na toj sjednici, i to odluku o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, odluku o izboru članova Nadzornog i Upravnog odbora te odluke o izboru predsjednika i potpredsjednika Komore. 

To znači da je predsjednica Ljekarske komore Kantona Sarajevo Ksenija Mildinović nelegalno imenovana, a da je dotadašnji predsjednik Raho Spahović nelegalno smijenjen. 

Komora će morati platiti i sudske troškove od 2.347 maraka. 

Izvor: