Sve više djece u BiH napušta školovanje: Ozbiljan problem koji traži sistemsko rješenje

Iako je obrazovanje osnovno pravo svakog djeteta i roditelja, u Bosni i Hecegovini postoji određeni broj djece koja su zbog različitih razloga izvan obrazovnog sistema ili rano napuštaju školovanje. Kako bi utvrdili uzrok i trenutno stanje te smanjili stopu ranog napuštanja školovanja djece, u BiH je prošle godine proveden projekt "Bright4All" koji finansira Evropska unija.

U istraživanju koje je provela organizacija Save the Children u partnerstvu s Omladinskim centrom "Vermont" iz Brčkog i Udruženjem "Žene sa Une" iz Bihaća učestvovalo je 1.132 djece (589 djevojčica i 543 dječaka) koja redovno pohađaju školu, kao i djeca koja su napuštala pa se vratila ili se nisu vratila u školu. Iz Delegacije EU u BiH kažu da podaci koje su dobili ovim istraživanjem ukazuju na to da se naša djeca koja napuštaju obrazovni sistem ni po čemu ne razlikuju od djece u drugim državama. 

"Djeca najčešće napuštaju školu kada nemaju dovoljno interesa za obrazovanje ili motivaciju za učenje, kada im nedostaje podrška njihovih roditelja ili osjećaj sigurnosti unutar porodice i oni su skloniji nasilnom ponašanju od svoje generacije iz opće populacije i imaju lošiju sliku o sebi. Djeca koja napuste školu dolaze iz socijalno ugroženih porodica čiji roditelji nisu obrazovani, nezaposleni su i nemaju osnovna finansijska sredstva, a žive daleko od škole. Porodice u kojima roditelji ne smatraju obrazovanje važnim također predstavljaju faktor koji utječe na dijete da ne razvije svijest o značaju obrazovanja. Nadalje, djeca s poteškoćama u razvoju, djeca bez roditeljske skrbi i romska djeca također su izložena ovom riziku", rekli su nam iz Delegacije EU u BiH.
 

Visok stepen ranog napuštanja školeIz organizacije Save the Children u BiH koja kontinuirano radi i djeluje u oblasti obrazovanja kažu da bez obzira na sve napore još uvijek postoje djeca koja su ili izostavljena iz obrazovnog sistema ili napuštaju školu u ranoj dobi te ne završavaju ni osnovno obrazovanje koje je obavezno.

"Visokom stepenu napuštanja škole, posebno među ranjivim grupama, doprinose visoki troškovi formalnog i neformalnog obrazovanja, nedostatak pouzdanih podataka o napuštanju škole te slabi zagovarački kapaciteti organizacija civilnog društva da se uključe u promociju osnovnog prava na obrazovanje za svu djecu", rekli su nam iz organizacije Save the Children u BiH.

Naglašavaju da je ovo istraživanje potvrdilo da je porodica, kao najvažniji dio svakog društva, vrlo bitna i utjecajna u odrastanju svakog djeteta te da je veoma bitno pružiti joj podršku kada je riječ o djetetovom razvoju i obrazovanju.

"Roditelji su oni koji imaju obavezu da vode brigu o svom djetetu, ali u situaciji kada su ograničeni, kako svojim ličnim tako i materijalnim kapacitetima društvo je to koje im treba pomoći. Obrazovanje djece je jedno od fundamentalnih prava svakog djeteta i zato se ne smije dozvoliti da djeca napuštaju obrazovne institucije po bilo kojem osnovu ili iz ma kakvog razloga", naglasili su iz Save the Childrena u BiH.
 

Politizacija i diskriminacija karakterišu bh. obrazovni sistemAida Behrem, izvršna direktorica Udruženja "Žene sa Une", podsjeća da je trenutni obrazovni sistem u BiH visokopolitiziran i karakteriziran diskriminacijom i padom kvalitete obrazovanja. 

"Obrazovna politika u BiH proizilazi iz fragmentiranog i složenog sistema koji funkcionira u skladu s ograničenim ovlastima. Postoji 14 ministarstava koja se bave obrazovanjem u BiH. Strukture upravljanja su organizovane na način da je na državnom nivou za obrazovanje nadležno Ministarstvo civilnih poslova, koje djeluje kao koordinacijsko tijelo, ali bez direktne nadležnosti. Politika RS-a je centralizovana, dok u FBiH počiva na kantonalnom nivou. Odjeljenje za obrazovanje Brčko distrikta je još jedna nezavisna ustanova. Posljedica ovakve rascjepkanosti sistema jesu neujednačene obrazovne politike, visoka politizacija obrazovanja, diskriminacija djece i pad kvaliteta u obrazovanju", podsjetila je Behrem.

Istakla je kako je u isto vrijeme obrazovanje važnije nego ikad prije, jer osobe koje napuste školovanje prije završene srednje škole postaju posebno ranjiva grupa.

"U doba najnovijih digitalnih tehnologija, kada nauke napreduju nevjerovatnom brzinom, poredeći ih samo s prošlim vijekom, za većinu zanimanja biti neobrazovan znači nemati završenu srednju školu. Savremeno tržište zahtijeva fleksibilnost te brzo prilagođavanje novim tehnologijama i trendu cjeloživotnog obrazovanja", rekla je.
 

Kako do smanjenja broja djece van školskih sistema?Bez obzira na brojne probleme i izazove s kojima se obrazovni sistem u BiH suočava, Behrem kaže kako očekuju da će predstavljeni nalazi i preporuke projekta "Bright4All" doprinijeti kreiranju učinkovitih programa namijenjenih smanjenju broja djece i mladih van školskih sistema.

"Bosna i Hercegovina može i mora bolje, obrazovanje mora postati prioritet, djeca koja danas idu u školu ne smiju sutra biti izgubljena generacija, već ključni nositelj društva", poručila je Behrem.

Iz organizacije Save the Children u BiH naglašavaju da je napuštanje školovanja ozbiljan problem kojim se vlasti, obrazovne ustanove, zajednice, roditelji i nevladin sektor moraju ozbiljno pozabaviti.

Naši sagovornici naglašavaju da će projekt "Bright4All", na osnovu dobijenih preporuka, u nastavku implementacije biti fokusiran na jačanje kapaciteta profesionalaca koji rade u obrazovnim institucijama, razvijanju intersektorske saradnje između svih institucija i organizacija koje se bave djecom na lokalnom nivou, rad na daljnjim reformama nastavnih planova i programa, jačanje svijesti kod roditelja iz rizičnih grupa, jačanje svijesti šire javnosti o problemu napuštanja školovanja i informiranje šire zajednice na koji način može pomoći u rješavanju problema te osnaživanje organizacije civilnog društva na lokalnom nivou kako bi prepoznali svoju ulogu u rješavanju ovog problema.

"Projekt 'Bright4All' će direktno doprinijeti smanjenju stope napuštanja školovanja u ciljnim lokacijama te stvaranju modela dobre prakse koji osigurava kvalitetniju prevenciju napuštanja školovanja u Bosni i Hercegovini", zaključili su iz organizacije Save the Children.

Izvor: