Turizam bi mogao biti jedna od glavnih grana privrede: Imamo potencijal kojim se pohvaliti ne mogu brojne države!

turizam
Naša zemlja ima ogroman potencijal koji se može i treba iskoristiti.

 

Turizam je jedna od značajnijih grana privrede i može donijeti mnogo prosperiteta zemlji ukoliko se uspješno radi.

A da bi to bilo tako i da bismo išli naprijed, kada je riječ o toj privrednoj grani, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uz podršku Vlade FBiH, danas je, na Svjetski dan turizma, predstavilo Strategiju razvoja turizma Federacije za period od 2022. do 2027. godine.