Tužilaštvo KS iznijelo završne riječi u slučaju "Dženan Memić"

Tužilaštvo Kantona Sarajevo danas je iznijelo završne riječi u slučaju stradanja Dženana Memića u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 8. februara 2016. godine u Velikoj aleji na Ilidži. Tužioci su odgovorili na pitanja koja je u proteklom periodu postavljao Muris Memić, otac tragično stradalog Dženana, koji tvrdi kako je njegov sin zapravo ubijen.

Tužioci su istakli kako je kombi Ljube Seferovića (VW tip T4) doveden u vezu sa saobraćajnom nesrećom na osnovu tragova laka, tragova stakla, videozapisom i kućištem fara, odnosno da je utvrđena podudarnost svih pronađenih tragova u odnosu na Seferovićevo vozilo. 

Na mjestu saobraćajne nesreće, prema zapisniku o uviđaju Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, crtežu mjesta nesreće, fotodokumentaciji i kriminalističkoj pretrazi, pronađeno je više tragova stakla od kojih je označen samo određeni broj komada stakla, dok su svi ostali fotografisani. 

Tužilaštvo Kantona Sarajevo istaklo je kako je takav pristup apsolutno pravilan u kriminalistici, što je u konačnici potvrdio i sam vještak. Podsjetili su kako iz Izvještaja Ad hoc tijela Skupštine Kantona Sarajevu proizlazi sumnja u tragove stakla pronađene na mjestu nesreće te da je odbrana ovakve navode vješto koristila. 

Kako kažu, činjenica je da su svi tragovi stakla s mjesta saobraćajne nesreće fotografisani, zatim fiksirani i čuvani na propisan način te protokolisani, što je potvrdio i vještak optužbe isto kao i vještak odbrane. 

Kantonalno tužilaštvo provjerilo je sumnje Ad hoc tijela Skupštine Kantona Sarajevo, a detaljna provjera rezultirala je tim da je utvrđeno kako naknadno pronađeni tragovi nisu korišteni za vještačenje, već su posebno upakovani i protokolisani. 

Što se tiče snimka videonadzora koji je izuzet od Ambasade Kuvajta u BiH i s kuće pjevača Šerifa Konjevića, iz Tužilaštva KS danas su naveli kako se vrijeme kretanja vozila može dovesti u vezu s iskazom Alise Mutap koja je dvojici svjedoka nakon saobraćajne nesreće kazala: "Pomozite, udarilo nas je auto". 

Odbrana je u proteklom periodu posebno tematizirala trag boje koji je pronađen na mjestu nesreće. Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo istakli su da je sporni komad tamno zelene boje fiksiran, fotografisan i označen te propisno čuvan i deponovan dok je nesporni trag izuzet s kombija. 
 

Vještak nije zaključio da je boja ista već da je riječ o i istoj vrsti bojeTužioci su rekli i kako je odbrana u javnost iznosila navode da ovaj trag laka uopće ne postoji. Podsjetili su da je vještak u svom nalazu od 1. juna 2016. godine objasnio sudu da je tokom vještačenja komada zelene boje koristio i fizičke i hemijske metode te da je utvrđeno kako sporni trag boje ima sličnosti s nespornim uzorkom boje uzete s kombija. 

Posebno su istakli da je vještak zaključio kako boje, dakle i sporna i nesporna, predstavljaju istu vrstu boje kao i boja na vozilu Clio koja je izuzeta od strane tadašnjeg šefa Odjela za istrage pri jedinici za saobraćaj MUP-a KS Hasana Dupovca bez prethodnog naloga tužioca i tek uz naknadnu saglasnost dežurnog tužioca. Posebno su istakli da vještak nikada nije zaključio kako je boja ista već da je riječ o istoj vrsti boje. 

Muriz Memić, otac tragično stradalog mladića, proteklih godina je tvrdio da nedostaje lak koji je vještačen. Tokom iznošenja završnih riječi tužioci su podsjetili da je vještak istakao kako je komad boje izmijenio jer je za potrebe vještačenja morao uzeti dio laka za hemijsko vještačenje, a dio laka za fizičko vještačenje. Kako kažu, destrukcija dijela komada laka izvršena je s ciljem obavljanja neminovnog vještačenja, a što je u konačnici rezultiralo i nepovratnom hemijskom destrukcijom. 

Što se tiče tvrdnji koja se odnose na far automobila kojim je upravljao Ljubo Seferović, Tužilaštvo KS navelo je da je kućište fara pronađeno u ulici Kamenolom gdje je živio Ljubo Seferović. Tragovi plastike pronađeni u Velikoj aleji na Ilidži i tragovi fara pronađenog na adresi Ljube Seferovića pokazuju zbog čega se sa sigurnošću može utvrditi da sporni dijelovi pripadaju vozilu VW. Ove navode potvrdio je i sam Ljubo Seferović, ali i vještak odbrane. 

Kantonalni tužioci istakli su da Tužilaštvo KS nikada nije tvrdilo da je razbijena sijalica koja se nalazi dublje u zoni kućišta već isključivo lijevi far, a što se posebno mora sagledati zajedno s nalazom vještaka Edin Kundalić i video nadzorima na kojima i dalje svijetli sijalica na mjestu lijevog fara. Prilikom iznošenja završnih riječi rečeno je da je upravo lijevom stranom kombija na kojoj je razbijen lijevi far i udaren stradali Dženan Memić.

Tužioci su se danas potrudili i objasniti kako je optuženi Ljubo Seferović doveden u vezu s kombijem koji je izazvao saobraćajnu nesreću. Kako kažu, dokazi nesporno pokazuju da je Seferović upravljao vozilom te počinio krivično djelo. Naveli su da je nesporno utvrđeno kako je on nakon nesreće zamijenio razbijenu šajbu kupujući drugu te kako je prodao kombi da bi prikrio vozilo kojim je prouzrokovana nesreća. 
 

Alisa Mutap odmah nakon nesreće izjavila da ih je udarilo autoIstakli su da su svjedoci Višnja Seferović, Zineta Hadžović, Vasvija Sejdović i Ana Rizvanović potvrdili pred sudom da je odmah nakon nesreće Vasvija Sejdović, nevjenčana supruga Ljube Seferovića, rekla da je "Ljubo ubio čovjeka kolima" te da policiji, ako ga bude tražila, kažu da se Seferović nalazi u Banjoj Luci. Ove navode u izjavi iz istrage potvrdio je i sam Seferović.

Tužioci su naveli da je vlasnik kombija koji je doveden u vezu sa saobraćajnom nesrećom Bekrija Seferović, otac Ljube Seferovića, a što je dokazano iz dokumentacije o prodaji vozila i dosjea za vozilo Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona. 

Kantonalno tužilaštvo potrudilo se i da ponudi odgovore na pitanje kako je uopće stradali Dženan Memić doveden u vezu s oštećenjima na kombiju kojim je upravljao Ljubo Seferović. 

Podsjetili su da je Alisa Mutap, djevojka Dženana Memića, odmah nakon saobraćajne nesreće izjavila da ih je udarilo auto zelene boje, a što su potvrdili i policajci koje je ona zaustavila odmah nakon nesreće (riječ je policajcima Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH). U vrijeme nesreće u Velikoj aleji na Ilidži video nadzor evidentirao je prolazak kombija kojim je upravljao Ljubo Seferović.

Tužioci su rekli da su na kombiju pronađena oštećenja i to upravo na mjestima koja odgovaraju povredama tragično stradalog Dženana koji je imao više povreda, a koji je preminuo od povrede glave. Također, tragovi oštećenja na kombiju odgovaraju oštećenjima Dženanove garderobe. 

U saobraćajnoj nesreći Dženan je glavom udario u strukturu kombija na kojom su nesporno postojala oštećenja za koja je dokazano da su kasnije popravljena. Tužilaštvo KS podsjetilo je da vještak odbrane Željko Karan smatra da se sa maksimalnom sigurnošću može prihvatiti dinamika saobraćajnog udesa koja je opisana u saobraćajno tehničkom vještačenju i kojom je između ostalog povreda i oštećenja na odjeći (na nadlaktici lijeve ruke) nastala kontaktom s prednjim lijevim retrovizorom. 
 

Povrede na donjim ekstremitetimaKako kažu, Karan je potvrdio da je lijeva prednja bočna strana kombija morala ostvariti kontakt s lijevim donjim ekstremitetima u predjelu vanjske strane Dženanove lijeve natkoljenice, a moguće i u lijevom sjedalnom ili lijevom slabinskom predjelu. Vještak je utvrdio da bi se na tim mjestima trebale nalaziti povrede koja na vanjskoj strani tijela nisu morale nužno biti očigledne, ali koje se morale biti manifestovane kao krvi podlivi međutim da one nisu uočene prilikom obdukacije. 

Tužilaštvo KS je posebno istakli da je na drugoj strani, na fotografijama obdukacije u predijelu vanjske strane lijeve potkoljenice neposredno ispod lijevog koljena postoje mrljasta nagnječenja, koja su mogla nastati kontaktom s vozilom. Pojašnjeno je da prilikom vršenja obdukacije nije izvršeno adekvatno zasjecanje u predjelu zadnje strane lijevog donjeg ekstremiteta i zasjecanje u predjelu zadnje strane trupa. 

Zaključili su kako nisu tačne tvrdnje da Dženan Memić nema povrede na donjim esktremitetima te da se analizom svih elementa može zaključiti da je u konkretnom slučaju riječ o vrlo jednostavnom slučaju. Kako kažu, zbog curenja informacija, preduzimanja radnji MUP-a i špekulacija na bazi rekla-kazala saobraćajna nesreća je dovedena u sumnju, a Muriz Memić je izgubio povjerenje u nadležne institucije koje su provodile postupak dokazivanja zbog informacije koje su mu plasirane.

Izvor: