U BiH primanja stagniraju a troškovi života su sve veći

Prema podacima Agencije za statistiku u BiH, izvoz iz naše zemlje na tržište EU bilježi najveće vrijednosti, također se bilježi i porast zaposlenih u ovoj godini.

Zabilježen je i porast cijena u aprilu ove godine u odnosu na april prošle godine u odjeljku hrane i pića.

Potrošačka korpa jedne četveročlane porodice iznosi 1800 KM a prosječna plata iznosi 850 KM. Veoma je malo sretnika koji imaju prosječnu platu. U prosjeku treba imati samo 60 KM za kruh, dok za punu korpu koja bi podmirila mjesečne potrebe, a uključimo u to i promotivne cijene artikala, minimalno 450 KM koji uključuju samo kruh, rižu, makarone, meso, jaja i ulje – što je mnogo više od minimalca u oba entiteta. Higijenske potrepštine nisu uračunate. U ovu prosječnu platu spadaju i režije, troškovi školovanja, vrtića... tako da je položaj radnika izuzetno težak a da ne govorimo o položaju penzionera u BiH.

Prosječna penzija u BiH iznosi 370 KM a najniža 326 KM, što stavlja penzionere u težak položaj. Treba uzeti u obzir da svaki penzioner hrani barem jednog člana porodice.

Pa se onda pitamo kako zaustaviti trend iseljavanja iz BiH, iako je loša financijska situacija  samo jedan od razloga odlazka.  

(Cazin.NET)