U cazinskoj medresi svečanim činom žrtvovanjem kurbana pred dušu reisa Čauševića počela je akcija klanja kurbana

medresa

Žrtvovanjem kurbana u dvorištu Medrese pred dušu velikog alima reisa Džemaludin-ef. Čauševića i za bereket Medrese otpočela je ovogodišnja akcija klanja kurbana. Uprava škole je prošle godine donijela odluku da se akcija klanja kurbana u Medresi započinje klanjem kurbana (iz sredstava Medrese) pred dušu reisa Čauševića i dovom, te da ovo žrtvovanje, ako Bog da, postane tradicionalno.

Žrtvovanju kurbana prisustvovao je bihaćki muftija hafiz Mehmed-ef. Kudić, direktor Medrese prof. Zuhdija Handanović, članovi školskog odbora: hafiz dr. Rifet-ef. Šahinović i prof. Nijaz-ef. Kovačević, pomoćnici direktora za nastavu i internat: prof. Mehmed-ef. Mašić i prof. Harun-ef. Pajić. Nakon klanja kurbana direktor Medrese je klanjao dva rekata nafile a bihaćki muftija hafiz Mehmed-ef. Kudić proučio je prigodnu dovu. Proces žrtvovanja kurbana obavljen je u prisustvu dežurnog veterinara mr. vet. Zuhdije Topića.

Nakon ovog plemenitog obrednog čina direktor Medrese u pratnji sa bihaćkim muftijom hafiz Mehmed-ef. Kudićem obišli su klaonicu M.S. Alema u Baštri a članovi komisije za kurbane ostale klaonice koje vrše klanje kurbana za potrebe Medrese.

Mehmed Mašić, prof.