U Ključu organiziran sastanak predstavnika više nivoa vlasti sa socijalno ugroženim penzionerima

asd
Zbog nezadovoljstva i činjenice da je samo u Ključu oko stotinu penzionera na rubu egzistencije, upriličen je sastanak penzionera sa premijerom USK Mustafom Ružnićem, predstavnicima općinskih vlasti, skupštinskim zastupnicima, federalnim poslanicima, te predstavnicima različitih političkih stranaka...

U nekad okupiranim općinama Bosanski Petrovac, Sanski Most, dijelu Bosanske Krupe i Ključa, nakon rata, penzioneri nemaju ni onu zagarantovanu minimalnu penziju iako ispunjavaju uslove za istu. Mjesečna primanja im se kreću otprilike oko 150 maraka, zbog, kako je kazano, nepoštivanja sporazuma od strane PIO/MIO FBIH i RS. Konkretnije, zbog primanja otprilike 1KM u RS-u ovi penzioneri gube pravo na minimalnu penziju u Federaciji.

Zbog nezadovoljstva i činjenice da je samo u Ključu oko stotinu penzionera na rubu egzistencije, u toku je sastanak penzionera sa premijerom USK, predstavnicima općinskih vlasti, skupštinskim zastupnicima, federalnim poslanicima, te predstavnicima različitihpolitičkih stranaka. Cilj ovog sastanka je formiranje zaključaka, kao zadnji korak u nastojanju rješenja ovog problema.