U srijedu 31. maja 2017. godine redovna i tematska sjednica Gradskog vijeća Bihać

Home

U srijedu 31. maja 2017. godine redovna i tematska sjednica Gradskog vijeća Bihać

Gradsko vijeće Bihaća u slijedeću srijedu, 31. maja 2017. godine sa početkom u 9:00  sati u gradskoj vijećnici održati će svoju redovnu 10. sjednicu. Isti dan, nakon završetka redovne sjednice gradski vijećnici održati će tematsku sjednicu posvećenu stanju sporta u gradu Bihaću. U okviru tematske sjednice, vijećnici će raspravljati o informaciji o stanju sporta na području grada Bihaća za 2016.godinu, informaciji Javne ustanove za sport, odmor i rekreaciju  i informaciji Gradskog sportskog saveza Bihać o stanju sporta u Bihaću

 

Kada je u pitanju 10. redovna sjednica GV Bihać dnevnim redom predviđene su slijedeće tačke:

 

 1. a) Prijedlog Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Ceravci I“ za   područje „A 1“ i  „H“
 2. b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ceravci I“
 3. a) Prijedlog Odluke o usvajanju Nacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana Ozimice II“
 4. b) Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Regulacionog plana „Ozimice II“

 

3.a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje/postavljanja dijela niskonaponske mreže „Dubrave 2“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

b)Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Žegar 3.“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje dijela niskonaponske mreže „Zabare Mobis“ Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 1. d) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog  interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi legalizacije kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 35/10(20) kV „Žitoprerada“ – prvi stub 10(20) dalekovod „Ružica 2“. Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 

 1. f) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje zračnog DV 10(20) kV dionica CO11 – 3852 (Štrbački buk) sa upotrebom univerzalnog kabla EXCEL 3x10/10 mm2 i izgradnja STS-B 10(20)/0,4 „Štrbački buk“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodsitribucija“ Bihać
 2. g) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti radi izgradnje podzemne niskonaponske  mreže „Štrbački buk“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d.  Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

 

 1. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Bihaća za period 01.01.- 31.03.2017.godine.
 2. b) Informacija o trošenju sredstava Tekuće rezerve za period 01.01. – 31.03.2017.godine
 3. a) Izvještaj o radu i poslovanju za 2016.godinu JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Bihać
 4. b) Informacija Veterinarsko javno zdravstvo pojam, zaštita i nadležnost JP

„Veterinarska stanica“ d.o.o Bihać, u obavljanju javnih poslova u gradu

Bihaću iz domena  veterinarskog javnog zdravstva. 

 

(Izvor: Kabinet Gradonačelnika grada Bihaća)

Tagovi
Topic
Objavito: Pet, 05/26/2017 - 07:18

Facebook komentari

Povezane vijesti

Back to top