U toku je nastavak realizacije druge faze projekta "Osvjetljavanje starog grada Ostrovica"

.
U toku je nastavak realizacije druge faze projekta "Osvjetljavanje starog grada Ostrovica" koji se nalazi iznad Kulen- Vakufa, a koji je pokrenuo mještanin Ahmed Handžić - Nuni uz podršku Nacionalnog parka "Una", mještana, te donatora.

U drugoj fazi u realizaciju se uključio Jasmin Libić - bravarija Cokin iz Bihaća. 

 

Ova aktivnost ima poseban značaj iz razloga što su direktno uključeni mještani i ljudi koji vole svoju državu BiH, ovaj kraj i prepoznaju značaj rasta i razvoja Nacionalnog parka "Una" i na takav način zajedno stvaramo uvjete za ekonomsku valorizaciju istog. 

 

Ovom prilikom se zahvaljujemo svim dosadašnjim donatorima ovog projekta, pokretaču inicijative, kao i svim učesnicima u realizaciji prve i druge faze projekta "Osvjetljavanja starog grada Ostrovica".

 

Složno, odlučno i zajedno u narednom periodu nastavljamo sa osvjetljavanjem, kao i krčenjem šiblja i rastinja u širem pojasu srednjovjekovnog starog grada Ostrovica, kao i sa daljnjim aktivnostima razvoja Nacionalnog parka "Una".