U Trebinju se gradi najveći solarni park na Balkanu

Solarni park Trebinje
Rješenjem o dodjeli koncesije za izgradnju i korištenje solarne fotonaponske elektrane "Trebinje 1", koje je Vlada Republike Srpske donijela na zasjedanju početkom ovog mjeseca, potpisivanje ugovora slijedi u ponedjeljak o koncesiji za ovu elektranu na području grada Trebinja.

 

Koncesija je dodijeljena privrednom društvu Mješoviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske" Matično preduzeće Trebinje.

Solarna elektrana je planirana na 73 megavata na Zubačkom platou nadomak Trebinja, a u ponedjeljak ćemo potpisati i ugovor o koncesiji na 50 godin

Investicija je vrijedna preko stotinu miliona maraka i predstavljaće najveći solarni park na Balkanu, a u narednih pola godine trebalo bi se početi sa gradnjom.

Realizacija cjelokupnog projekta se očekuje u periodu od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ugovora o koncesiji, a koncesionar je dužan da prije potpisivanja koncesionog ugovora u budžet Republike Srpske uplati jednokratnu naknadu u iznosu od 503.750 maraka, da bi nakon izgradnje solarne elektrane uplaćivao koncesionu naknadu u iznosu od 0,0055 KM po proizvedenom kilovat-satu električne energije, od čega će 95% sredstava biti usmjereno u budžet grada Trebinja.

Očekuje se oko 100 gigavat-sati električne energije na godišnjem nivou iz obnovljivih izvora, što je rekord na ovim prostorima, pa će samim tim to značiti i poboljšanje gradu Trebinju.

Potrebna su ulaganja u obnovljive i čiste izvore električne energije jer ćemo se jednom  morati suočiti sa obavezom plaćanja naknada za emisiju ugljen-dioksida, što će podići cijene električne energije.