U vodi nisu nađeni zagađivači, uzrok uginuća ribe nepoznat, ali nema simptoma prisustva bolesti

Iz Federalne uprave za inspekcijske poslove (FUZIP) danas nam je potvrđeno da su poznati rezultati laboratorijskog ispitivanja nakon uginuća ribe od 23. novembra, na ušću potoka Sušica u rijeku Neretvu, a koji prolazi uz deponiju ''Uborak''.

Iz FUZIP-a su podsjetili da je odmah nakon dojave o zagađenju, federalni vodni inspektor izvršio inspekcijski nadzor, kao i uzorkovanje vode.

Uzorak vode je, naveli su, bez odgađanja, preuzeo uposlenik kontrolnog laboratorija Agencije za vodno područje rijeke Save sa zahtjevom za laboratorijsku analizu. Na osnovu toga je postupajući inspektor sačinio službenu zabilješku te je utvrđeno da su rezultati pokazali da „u analiziranom uzorku vode nisu detektirani organski polutanti“.

S lica mjesta nakon pomoraM. SMAJKIĆ

Istovremeno, naveli su, laboratorijsko ispitivanje uzorka ribe izvršeno je na Veterinarskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Odjeljenju za akvakulturu.

- Putem adspekcijskog i sekcijskog pregleda ribe u smrznutom stanju utvrđeno je da nisu ustanovljeni klinički manifestni simptomi koji bi ukazivali na prisustvo bolesti virusne, bakterijske, gljivične i parazitske etiologije. Na osnovu navedenog pregleda se ne može utvrditi uzrok uginuća (trovanje i dr.), ali na osnovu izvršenog adspekcijskog i sekcijskog pregleda nisu uočeni klinički manifestni simptomi koji bi ukazivali na prisustvo bolesti riba - odgovorili su nam iz FUZIP-a.