Uklonjena zimska bašta ugostiteljskog objekta Miralema Pjanića

bašta
U skladu sa nalogom Inspektorata Općine Centar uklonjena je zimska bašta ugostiteljskog objekta „Revolucija 1764" u Sarajevu, a nakon što je istekao period privremenog korištenja zimske bašte koji je ranije bio odobren rješenjem o privremenom korištenju dijela javne površine.

 

Naime, investitor je postupio po rješenju inspektora i uklonio zimsku baštu budući da novo rješenje o privremenom korištenju dijela javne površine u svrhu postavljanja ljetne bašte ispred ugostiteljskog objekta UR „Revolucija 1764“, a koje je izdala Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar, ne predviđa tendu oslonjenu na tlo.

Rješenje o privremenom korištenju javne površine za postavljanje ljetne bašte ispred ugostiteljskog objekata UR „Revolucija 1764“ izdato je na osnovu Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području kantona Sarajevo i Odluke o privremenom korištenju javnih površina rješavajući po zahtjevu, saopćeno je iz ove lokalne zajednice.

Inače ovaj ugostiteljski objekat je u vlasništvu proslavljenog bh. fudbalera Miralema Pjanića.