Unsko-sanskom kantonu prijeti nova migrantska kriza

sa
U posljednjih 15 dana 559 migranata je upućeno u Bihać kroz proces readmisije iz Hrvatske, što je daleko više nego tokom cijele protekle godine

Prema podacima Uprave policije MUP-a Unsko-sanskog kantona, u posljednjih 15 dana 559 migranata je upućeno u Bihać kroz proces readmisije, dok je u vrijeme najveće migrantske krize 2021. po tom osnovu upućen 21 migrant, a tokom prošle godine 276 migranata. Na osnovu ovih podataka, evidentno je da je posljednjih dana, prvenstveno iz Republike Hrvatske, pojačan priliv migranata na teritorij Bosne i Hercegovine.

 

 

Na brojne upite novinara, ali i vlasti Unsko-sanskog kantona, iz Službe za poslove sa strancima u BiH objavili su saopćenje u kojem kažu da samo provode redovne zakonske aktivnosti u skladu sa Sporazumom o readmisiji.

- U posljednjem periodu bilježimo uvećanje broja zahtjeva za prihvat lica državljana trećih zemalja koji nezakonito prelaze iz Bosne i Hercegovine u Republiku Hrvatsku, te u vezi sa navedenim utvrđuje se obaveza prihvata tih lica iz Republike Hrvatske u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o readmisiji sa Republikom Hrvatskom, te s tim u vezi proističu obaveze prihvata lica koja nezakonito uđu u Hrvatsku iz Bosne i Hercegovine. Za svakog stranca, za kojeg se utvrdi da je na teritoriju Hrvatske nezakonito ušao iz Bosne i Hercegovine, postoji obaveza prihvata na osnovu potpisanog međunarodnog sporazuma - navodi se, između ostalog, u saopćenju Službe za poslove sa strancima BiH.

Tvrde da nisi bili u BiH

Međutim, među prihvaćenim migrantima ima i onih koji tvrde da nikada nisu bili u BiH.

 

- Ovo je drugi put da pokušavamo. Bili smo u Srbiji, a potom smo iz Srbije prešli u Hrvatsku, odakle su nas vratili u Bosnu i Hercegovinu - priča jedan migrant iz Sirije.

I migrant iz Tunisa kaže kako je bio u Hrvatskoj, a onda su ga vratili u Bosnu i Hercegovinu:

- Sada sam ovdje i putujem, moram ponovo u Hrvatsku, potom u Sloveniju, a onda u Italiju. Uhvatili su me i vratili nakon tri dana.

Kako su kazali u Crvenom križu Grada Bihaća, u Privremenom prihvatnom centru Lipa boravi oko 300 migranata, pa se pretpostavlja da su ostali na ulicama Bihaća u improviziranim divljim kampovima.

Otvoreno pismo

Zbog straha da će do ljeta Bihać biti mjesto boravka za hiljade migranata i da će se ponoviti migrantska kriza, Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, uputio je otvoreno pismo Nenadu Nešiću, ministru Sigurnosti BiH, Elmedinu Konakoviću , ministru inostranih poslova BiH, i Žarku Laketi, direktoru Službe za poslove sa strancima u kojem se, između ostalog, kaže:

- Upozoravamo Vas da je stanje ozbiljno i kritično i za svega nekoliko dana može doći do eskalacije. Poštovana gospodo, Vaša je obaveza i dužnost da nas koji smo dio izvršne i zakonodavne vlasti u USK upoznate sa svim detaljima provedbe Sporazuma sa Hrvatskom o readmisiji, kao i sa saznanjima s kojima raspolažete o migrantima koji su pod mjerama zabrane kretanja, kao i razlozima uvođenja tih mjera. Također, u obavezi ste da nas upoznate s informacijama o tome da li sporazume o readmisiji provodite sa Srbijom i Crnom Gorom, jer nisu migranti koje masovno vraćaju iz Hrvatske porijeklom sa USK, pa da ih isključivo smještate u Centar Lipa, koji nema kapacitete za već sad veliki priliv ljudi, pa je sve više migranata na ulicama Bihaća.

Prema nezvaničnim informacijama, na Lipi se gradi i detencijski centar za prihvat migranata koji su pod sumnjom da su počinili krivična djela, o čemu u Gradskoj upravi, koja je vlasnik zemljišta, kažu da nemaju konkretne informacije.

- Ko je uspostavio detencijski centar, da li je potrebno odobrenje, u koju namjenu i svrhu, pitanja su na koja nemamo odgovore. Prema nezvaničnim informacijama, centar je finansiran od Evropske unije putem jedne nevladine organizacije koja u proteklom periodu, kada je Bihać prolazio kroz najteže faze migrantske krize, nikada nije djelovala na ovom području. To je i pokazatelj jasan da organizacije koje su u tom periodu djelovale nisu na sebe htjele preuzeti taj teret uspostavljanja detencijskog centra - kazao je Elvedin Sedić, gradonačelnik Bihaća.

Na nezakonitost realizacije takvog projekta ukazao je i Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.

- Mimo Grada, građevinskih procedura, mimo neophodnih mišljenja i sigurnosnih procjena uspostavlja se pritvorska jedinica, odnosno centar za detenciju, financira se od strane međunarodnih organizacija, oni su dakle spremni da na silu uspostavljaju takve centre - kazao je Mustafa Ružnić, premijer USK-a.

Zasjedala Operativna grupa

Zbog svega navedenog, zasjedala je Operativna grupa za kontrolu i nadzor nad migrantskom krizom u Unsko-sanskom kantonu i donijela zaključke kojima zadužuje Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije da, u saradnji sa Službom za poslove sa strancima, hitno zatvore improvizirane kampove na području grada Bihaća i zatečene migrante upute u organizirani smještaj u centru Lipa.

Od Ministarstva sigurnosti BiH se traži da zabrani izgradnju pritvorske jedinice u okviru centra za prihvat migranata na lokaciji Lipa.

Pozvani su predstavnici Ministarstva sigurnosti, Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH da hitno organiziraju sastanak u Bihaću sa predstavnicima kantonalne vlasti kako bi se izbjegli rizici stvaranja kriznih situacija na području USK-a i koordiniralo buduće djelovanje u vezi s prilivom ilegalnih migranata i modelima njihovog zakonskog i humanog prihvata i tretmana unutar raspoloživih kapaciteta i uz istovremeno garantiranje sigurnosti i prava građana BiH.

Angažirane su dodatne policijske snage kako bi se poboljšala sigurnosna situacija na području Unsko-sanskog kantona.