USK: Inspektori kontrolišu građevinske radove

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove provodi ovih dana pojačan nadzor nad gradilištima. Predmet kontrole je radnopravni status radnika i posjedovanje odobrenja za rad.

Objekte koji se grade, po zakonu mogu vršiti osobe ili firme sa registrovanim obrtom i dozvolom za rad. Uz to, radnici moraju biti prijavljeni i plaćeni za posao. Ovih se pravila, nažalost, rijetki pridržavaju. Stoga su kantonalni inpektori, raspoređeni u pet timova , odnedavno počeli sa obilaskom radilišta na području USK-a.

„Znači radnici moraju imati zasnovan radno pravni status, moraju biti prijavljeni na Fond PIO , ZZO i moraju im se isplaćivati plaće i vršiti uplata doprinosa. To je u fokusu ovih nadzora“, kaže Mahmut Jukić iz Uprave za inspekcijske poslove USK.

Uočene nepravilnosti odmah će se kažnjavati. Rad ‘na crno’, naglašava Jukić, neće se tolerisati.

„Ako inspektori zaključe da su kazne male, odnosno ako zateknu veći broj  radnika ‘na crno’ mi ćemo čak insistirati na pokretanju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka zbog toga da bi tražili da sud izrekne i veću kaznu u odnosu na onu koja je propisana“, dodaje.

Kazne variraju ovisno o broju zatečenih, a neprijavljenih radnika ili općenito o težini prekrašaja. Minimalna kazna  za pravna lica po novom Zakonu o radu iznosi 500 KM po prekršajnom nalogu.

Kazne za eventualno uočene nepravilnosti  kreću se od minimalno 500 do maksimalno 5000 KM, ukoliko se radi o osobi koja je ranije činila isti prekršaj.

Iz inspekcije pozivaju građevinare da svoju djelatnost usklade sa zakonom, a novce koje bi eventualno izdvojili za kazne, ulože u poslovanje.

 

(Izvor: rtvusk)