Utvrđen nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku kojim se uređuje pravo na suđenje u razumnom roku i njegova zaštita, te pravo na pravično zadovoljenje zbog povrede ovog prava koje se ostvaruje u sudskom postupku.

Propisuje se i pravo stranke na novčano obeštećenje i nadoknadu imovinske štete zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Pravo na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku ima svaka stranka u sudskom postupku koja smatra da sud nije u razumnom roku odlučio o njenom pravu ili obavezi, sumnji ili optužbi za krivično djelo, a pravo i dužina trajanja razumnog roka utvrđuju se u skladu sa praksom Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

"Kroz obezbjeđenje zaštite prava na suđenje u razumnom roku ubrzaće se sudski postupci, a to će svim kategorijama stanovništva omogućiti brže i efikasnije provođenje sudskih postupaka i rješavanje spornih pitanja oko kojih građani vode sudski spor", navodi se u saopštenju.

Nacrtom je propisana mogućnosti objavljivanja presude kojom je utvrđeno da je neopravdano odugovlačen postupak i odlučivanje na internet stranici suda, što čini ove postupke transparentnijim, omogućava pravično zadovoljenje stranke, te povećava povjerenje građana u pravičnu sudsku zaštitu.