Uvjeti Konkursa za upis u Medresu "Reis Džemaludin-ef. Čaušević" Cazin

Medresa
JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” objavljuje uvjete K O N K U R S A za upis učenika u I (prvi) razred Medrese koji je objavio Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Kandidati za upis u Medresu u školskoj 2020/2021. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

a) da nisu stariji od 18 godina,

b) da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

Prijava i upis učenika u prvi razred školske 2020/2021. godine realizirat će se elektronski, putem službene web-stranice Medrese.

 Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi ili koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i kao takvi odmah primljeni.

Uz aplikaciju na konkurs za upis učenika u prvi razred Medrese svaki kandidat će na odgovarajući način priložiti sljedeće dokumente:

Svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
2. Uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
3. Izvod iz Matične knjige rođenih,
4. uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenom jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja  su zvanično organizirana na nivou kantona/regije,entiteta u BiH ili Bosne i Hercegovine i  Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u Nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

Rok za prijavu i upis kandidata je od 1.do 20. juna 2020. godine u JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević”.

JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević”  će objaviti rezultate upisa na svojoj web-stranici najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika.

Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju  u Medresu najkasnije osam dana nakon objavljivanja rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na službenoj web-stranici Medrese, e-maila:

medresa1@bih.net.ba, brojeva telefona 037/514-893 ili 061/937-484, instagram: medresa_cazin.