Razmjena zarobljenika Petog korpusa na Izačiću 1995. godine (VIDEO)

Razmijenjena su po tri tijela sa obje strane i 31 zarobljenik.

Razmjena zarobljenih pripadnika 5.korpusa i HVO-a regije Bihać sa vojnicima tzv. Vojske republike Srpske, na "Japanskoj krivini", u pograničnom pojasu između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, odnosno naselja Izačić i Ličko Petrovo Selo, prenosi USK info.

Izvor: