Vlada Federacije: Bihaćkom aerodromu 300.000 KM

Aerodrom

Uz raspodjelu sredstava MMF-a Vlada je, na današnjoj sjednici, donijela odluku o dodjeli sredstava za unaprijeđenje avio saobraćaja.

SARAJEVO, 2. jula - Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom  FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu finansija na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima.

Konkretno, riječ je o sredstvima RFI aranžmana s MMF-om, u iznosu od 200 miliona KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima  kantona u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19 .

Kriteriji za raspodjelu ovih sredstava kantonima su broj stanovnika prema popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine.

Vlada je također donijela  Odluka kojom su utvrđeni kriteriji raspodjele sredstava iz tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine, u iznosu od 30 miliona KM.

Uz to, usvojene su i  četiri odluke o usvajanju programa utroška dijela sredstava namijenjenih unaprijeđenju avio saobraćaja Federacije BiH. 

Pored aerodroma u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, JP "Aerodrom" Bihać za subvencioniranje dijela tekućih troškova poslovanja, odobreno je 300.000 KM.

Izvor: