Služba za odnose s javnošću SDP BiH: Vojnici i policajci moraju biti osigurani

Predsjednik Glavnog odbora SDP i poslanik u Parlamentu BiH Saša Magazinović uputio je poslanička pitanja ministru sigurnosti Draganu Mektiću i ministrici odbrane Marini Pendeš u kojima inicira rješavanje problema službenika sa policijskim ovlaštenjima i drugih uposlenika u agencijama za provođenje zakona, kao i pripadnika Oružanih snaga BiH, a koji nemaju kolektivno osiguranje iako obavljaju veoma složene, a često i opasne radne zadatke.

On je podsjetio da je prije više od godinu dana potvrđeno je da uposlenici Agencije za istrage i zaštitu BiH, Granične policije BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, Službe za poslove sa strancima BiH, Agencije za policijsku podršku/potporu BiH, Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH i Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja BiH nisu osigurani po osnovu kolektivnog ugovora. Prije toga je službenim dopisom Ministarstva odbrane potvrđeno da kolektivno osiguranje nemaju ni pripadnici Oružanih snaga BiH.

Magazinović je pitanje osiguranja pripadnika Oružanih snaga BiH i agencija za provođenje zakona inicirao nakon terorističkog napada koji se dogodio u Rajlovcu 2015. godine, kada su poginuli pripadnici Oružanih snaga BiH Nedeljko Radić i Armin Salkić. Potvrđeno je da nisu bili osigurani po osnovu kolektivnog ugovora.

U jednom od odgovora Ministarstva odbrane je naglašeno da je bilo pokušaja da se ovo pitanje riješi, ali da to nije podržano od strane Ureda za reviziju institucija BiH i Vijeća ministara BiH. Imajući u vidu značajnu društvenu ulogu i vojske i policije nedopustivo je da uposlenici od čijeg rada zavisi sigurnost društva u cjelini imaju tako velike probleme i nezadovoljavajući status.

Magazinović je najavio da će u ovom mandatnom periodu nastaviti zalaganje za bolji položaj zaposlenih u Oružanim snagama BiH i uposlenika agencija za provođenje zakona.

Izvor: