Vršnjačko nasilje u porastu: Evidentirano 118 počinilaca u USK

B

Porast slučajeva vršnjačkog nasilja na području Unsko-sanskog kantona zabrinuo je vlasti, a sjednica Vlade USK posvetila je pažnju ovoj problematičnoj temi.

“Organizacione jedinice uprave policije u 2023. godini evidentirale su ukupno 97 slučaja vršnjačkog nasilja, što je za 52 slučaja više u odnosu na 2022. godinu. Ukupno je evidentirano 118 počinilaca vršnjačkog nasilja, što je opet više za 62 u odnosu na prethodnu godinu i 85 žrtava vršnjačkog nasilja, što je više za 45. Sve su ovo podaci koji zabrinjavaju i mora im se posvetiti odgovarajuća pažnja”, istakao je za Nezavisne Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK

Ministar unutrašnjih poslova u Vladi USK, Adnan Habibija, istakao je zabrinutost ovim podacima te naglasio potrebu za adekvatnom reakcijom.

Prema njegovim riječima, potrebno je ohrabriti žrtve da prijavljuju nasilje, bez obzira na oblik i počinitelje, kako bi se efikasnije djelovalo na suzbijanje i prevenciju ove pojave.

Policija se sve više susreće s posljedicama nasilja putem interneta i mobilnih telefona, a zabrinjavajuća okolnost je što se veliki broj slučajeva događa u školskim prostorima.

U cilju suzbijanja ovog problema, policija je posvetila veliku pažnju edukaciji policijskih službenika o prevenciji i borbi protiv vršnjačkog nasilja te pojačala prisustvo u krugu obrazovnih ustanova.

Psiholog Edin Biščević ističe kako vršnjačko nasilje ima različite korijene u društvu, a važno je tražiti ih u porodici te u utjecaju socijalnih mreža. Rješavanje ovog problema zahtijeva sveobuhvatan pristup i saradnju svih relevantnih institucija i zajednice u cjelini.