Za migrante u BiH 1.700 ležajeva, 400 za Centar Sedra

Blizu 20 hiljada migranata koliko je od početka krize ušlo u zemlju, BiH je dočekala sa 440 mjesta u Centrima otvorenog tipa, i 92 mjesta u Imigracionom Centru.

Iako su u međuvremenu osposobljena još tri centra kapaciteta za po 400 osoba, nedovoljno je. Problem za same migrante, vlast, ali i građane koji žive u blizini.

Krizu smo dočekali sa 150 mjesta u Azilantskom centru Delijaš, 290 u izbjegličkom centru Salakovac. U međuvremenu je otvoren Centar Sedra kod Cazina - 400 ležajeva. A formirani su i centri Ušivak kod Hadžića i Bira u Bihaću, takođe sa po 400 mjesta. Ukupno nešto više od 1.600.

Porodice su smještene u Delijaš kod Trnova, Salakovac kod Mostara i Sedru kod Cazina. Iz ministarstva sigurnosti kažu 90 posto kapaciteta je popunjeno.

"Država je odgovorila shodno svojim kapacitetima kojima raspolaže. Sada vidimo da su nemogućnosti velike. Svezane su ruke jer je Hrvatska članica EU, jer ima uređen sistem, porkiva svoju granicu", kaže Marijan Baotić, pomoćnik ministra sigurnosti BiH.

A migranti u BiH imaju samo jedan cilj, prvo preći granicu sa Hrvatskom. Zbog toga su stotine njih napuštale centre u Trnovu i Mostaru. Mnogima je pošlo za rukom. Nekima ne. Među njima je i ova grupa koja je napravila improvizovani kamp nadomak prelaza Maljevac.

"Mi smo se ponudili da budemo podrška, ponudili smo da sve što imamo na raspolaganju kolegama iz MUP-a USK da se riješi ovaj problem, jer su nadležni za izmještaj ovih ljudi. Međutim od njih nismo dobili odgovor. Niti su se pojavili da izmjeste ove ljude, niti smo dobili neki podatak ili informaciju o njihovom daljnjem postupanju", ističe Sanela Dujković, portparol Granične policije BiH.

Pred MUP-om USK izazov, kako omogućiti otvaranje GP Maljevac, ali i gdje smjestiti migrante. Iz ministarstva sigurnosti obećanje, proširiće kapacitete Centra Ušivak na čije se otvaranje čekalo mjesecima, ali i prihvatnog centra u Bihaću. Obećavaju i rekonstrukciju Đačkog doma gdje migranti i danas žive u neuslovnim uslovima.

"Već je devet ili deset mjeseci kako se migrantska kriza razvija na terenu, ja ću Vam samo reći da za to vrijeme policija USK nije dobila nikakvu pomoć. U okviru svojih budžetskih sredstava rade koliko mogu, i rade do granica izdržljivosti", kazao je Adis Nadarević, bloger.

Sa porastom broja migranata, raste i broj onih koji se po readmisiji iz drugih zemalja vraćaju u BiH, ali i počinioca krivičnih djela. Za njih je namjenjen smještaj u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu čiji je ukupni kapacitet blizu 100 mjesta.

Izvor: