Zašto u BiH nema lijeka namijenjenog težim pacijentima oboljelim od COVID-19

covid

Paxlovid, noviji antivirusni lijek Američke farmaceutske kompanije Pfizer, namijenjen pacijentima sa težim oblikom COVID-19, još nije dostupan u Bosni i Hercegovini niti se zna kada bi mogao biti.

Na nabavku lijeka čeka se osam mjeseci, a razlog su "prepreke koje su definisane Zakonom o javnim nabavkama BiH".

Noviji antivirusni lijek

Građanima naše zemlje u proteklim mjesecima pandemije izazvane koronavirisom, onima koji su se, zbog teškog oblika COVID-19, liječili u bolnicama, na raspolaganju su bila tri lijeka Tocilizumab, lijek koji se koristi u terapiji reumatoidnog artritisa, Remdesivir i Favipiravir.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH kažu "kako je Paxlovid noviji antivirusni lijek registriran od strane Američke uprave za hranu i lijekove (FDA) i Evropske agencije za lijekove (EMA), koji se koristi kod imunokompromitiranih pacijenata sa rizikom od razvoja težeg oblika bolesti izazvane virusom SARS COV-2, odnosno lijeku koji je namijenjen za kućno liječenje pomenutih pacijenata u cilju da smanji rizik od hospitalizacije i smrtnog ishoda".

- Lijek je namijenjen za primjenu u roku prvih pet dana bolesti kod pacijenata pozitivnih na testiranje koronavirusa, koji su pod visokim rizikom od napredovanja teškog oblika COVID-19, uključujući hospitalizaciju ili smrt - istakli su iz Aegncije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Na pitanje, da li je do sada bilo podnošenja zahtjeva za registraciju lijeka Paxlovid, iz Agencije su odgovorili "kako Paxlovid, tablete proizvođača Pfizer, nemaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet, niti je podnesen zahtjev za njegovu registraciju u BiH".

Iz Agencije za lijekove BiH dalje pojašnjavaju "kako se u određenim situacijama neregistrirani lijekovi mogu uvesti i interventnim putem ili eventualno putem donacija, što je u nadležnosti entitetskih ministarstava zdravlja i Brčko distrikta, ali, kako kažu, prema njihovim dostupnim informacijama, lijek Paxlovid nije uvezen ni na ovaj način u BiH".

U Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine kažu "da su oni još u decembru prošle godine zatražili očitovanje nadležnih institucija entiteta i Brčko distrikta BiH, te na osnovu iskazanih potreba Federalnog ministarstva zdravstva za neobavezujućom nabavkom navedenog lijeka, iskazan je interes za nabavkom lijeka Paxlovid u okviru Sporazuma o zajedničkoj nabavci medicinskih protivmjera-JPA".

- Još uvijek su u toku aktivnosti usaglašavanja ugovora između DG SANTE i Američke farmaceutske kompanije Pfizer nakon čega će tekst ugovora biti dostavljen zemljama na izjašnjavanje. U ovom trenutku još nijedna zemlja, koja je pristupila JPA, nije izvršila nabavku navedenog lijeka kroz taj Sporazum - odgovorili su nam iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Šta kažu u Federalnom ministarstvu zdravstva

U Federalnom ministarstvu zdravstva navode "da im je Predstavništvo proizvođača lijekova Pfizer BH d.o.o. Sarajevo ponudilo mogućnost nabavke lijeka Paxlovid, prvog oralnog antivirusnog lijeka za liječenje simptoma COVID-19, uz određene uvjete, koji su, kako dalje ističu, regulirani Zakonom o javnim nabavama, kao i odgovarajućim propisima iz ove oblasti".

- U cilju odgovora na ponudu proizvođača, Federalno ministarstvo zdravstva obratilo se Agenciji za javne nabave BiH s molbom za tumačenje odredbi Zakona u vezi sa uvjetima nabave koje zahtijeva proizvođač lijekova. U odgovoru Agencije za javne nabave BiH navedeno je da, sukladno Zakonu, nije moguće ispoštovati uvjete koje je postavio Pfizer, te da, sukladno tome, lijek nije moguće nabaviti pod tim uvjetima - pojašnjavaju iz Federalnog ministarstva zdravstva.

Iz ovog Ministarstva dalje navode "da su oni, nakon ovakvog odgovora Agencije za javne nabavke BiH, pokrenuli inicijative kako bi se omogućila nabava lijeka drugim putem, sukladno zakonskim okvirima".

U Predstavništvu Američke farmaceutske kompanije u BiH rečeno nam je "da je Pfizer u junu prošle godine pokrenuo bilateralne kontakte vrlo rano u njihovom razvojnom programu".

- Do sada smo stupili u kontakt sa približno 100 vlada širom svijeta, a u vezi sa ugovorima o nabavci lijeka Paxlovid. Ostajemo duboko predani trenutnim pregovorima u vezi sa ugovorom o nabavci lijeka Paxlovid, vođeni zajedničkim osjećajem hitnosti da se uhvatimo u koštac sa tekućom i smrtonosnom pandemijom. U regijama koje trenutno doživljavaju porast slučajeva COVID-19, učinkoviti oralni tretmani mogli bi igrati značajnu ulogu u ublažavanju tereta javnog zdravlja, uključujući hospitalizaciju i smrt za visokorizične pacijente koji ispunjavaju uvjete - naveli su iz Predstavništva Pfizera u BiH i dodali "kako su detalji pregovora koji su u toku povjerljivi, "