Završena tri vrijedna projekta u džematu Donja Koprivna

Donja Koprivna
U toku 2020. godine u džematu Donja Koprivna završena su tri projekta vrijednost blizu 200.000 KM u kojem su učestvovali džematlije kroz sufinansiranje sa prilozima, kakop ovog tako i drugih džemata, određena pravna lica i društvene izvršne vlasti kantona i grada.

 

Jedan od projekata je adaptacija abdesthane, mokrih čvorova i mekteba, zatim impozantnom parkingu veličine 2500 metara kvadratnih, te završnim radovima stavljanje fasade i stolarije na ostavi u sklopu parkinga, zaštiti potpornog zida od atmosferskih utjecaja finiranjem zida i stavljanje okapnog lima.

Slijede pripreme džematskog odbora za podnošenje svih izvještaja podrazumijevajući plaćanje godišnje članarine-vazife koja je veoma bitna u funkcionisanju džemata.

Organizovat će se izvještajna skupština u skladu sa epidemiološkom situacijom, a termin za skupštinu je idealan 01. januara 2021. Godine, jer se podudara sa petkom kada se iza džume namaza organiziraju ovakve skupštine, a džematlije iz dijaspore, ukoliko budu boravili u svojoj domovini, mogu se upoznati sa preliminarnim izvještajima jer knjigovodstveno-operativne stvari neće biti završene.

Bitna stvar je da se napravi analiza plaćanja vazife i projekcija naredne godine u smislu iznosa članarine-vazife te ostali planovi za koje se ukazuje potreba, a budu predmet interesovanja džematlija. Okvirno treba planirati jubilej trideset godina otvorenja džamije koji nastupa 03. augusta 2021. godine te u skladu tadašnjeg vremena planirati radno-svečani skup.

 

Ovom prilikom iz džemata posebno naglašavaju i pozivaju sve džematlije koji nisu izmirili svoje obaveze, pogotovo one koji svoj iznos duguju više godina, da svoje obaveze izmire do kraja kalendarske godine kako bi pokušali zadržati istu osnovicu plaćanja vazife uz normalno funkcionisanje džemata i praćenje svih rashoda koje opterećuju džemat tokom godine.

Izvor: