Zdravstvo USK: Mladi ljekari masovno napuštaju kanton

.

Liječnička komora Unsko-sanskog kantona iznosi niz problema u vezi s zdravstvenim sektorom, uključujući masovne odlaske mladih ljekara, nedostatak medicinskih sestara, preveliku administraciju i problem neodobrenih specijalizacija za tekuću godinu.

Predsjednik Komore, dr. Amir Rekić, naglašava da mladi ljekari sve češće odlaze iz kantona, što može dovesti do ozbiljnih problema u zadovoljenju zdravstvenih potreba stanovništva.

Također ističe problem administracije i nemedicinskog osoblja, tražeći reviziju sistematizacije i smanjenje viška nemedicinskog kadra.

Pregovori o novom kolektivnom ugovoru obuhvaćaju ne samo povećanje plata već i poboljšanje uslova rada.

Komora također zahtijeva donošenje pravilnika o stimulaciji deficitarnih radnih mjesta, deficitarnih specijalizacija te subvencijama na stambene kredite za mlade ljekare.

Dr. Rekić također postavlja pitanja o visokim platama pojedinih ljekara, navodeći da će tražiti istragu o eventualnim nepravilnostima i sankcije ako se utvrde nepravilnosti.

Osvrćući se na politički utjecaj na zdravstveni sektor, Komora predlaže pravilnik koji bi ograničio smjene načelnika odjela na osnovu političkih promjena, favorizirajući stručnost i organizacione vještine.