Zikr i dova su naša svakodnevnica (I)

Ovim sadržajem počinjemo kraći serijal pod nazivom ”Zikr i dova su naša svakodnevnica”, koji ćemo u narednim danima i sedmicama objavljivati na portalu Akos.ba.

Cilj nam je približiti ibadet zikra i dove našim vjernim čitaocima.

Kada neko od muslimana bude obradovan nečim, neka kaže: Elhamdu lillahi, ili neka, iz zahvalnosti Uzvišenom Allahu, učini sedždu, kako se to savjetuje u hadisu kog bilježi Hakim.

Kada neko u svom imetku ili kod nekog drugog vidi ono što ga oduševljava, neka zamoli Allaha za bereket za ono što je vidio, moleći Allaha da još više u tome dadne blagoslova i hajra.

Kada insan vidi nešto što mu se sviđa neka kaže: Elhamdu lillahillezii bi ni'ametihii tetimmus-salihaatu

(Hvala Allahu čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela). A kada vidi nešto što ne voli, neka kaže: Elhamdu ililahi ‘ala kulli haal (Hvala Allaha na svakom stanju).

Kada musliman vidi brata muslimana da se smije, neka kaže: Adhakellahu sinneke (Allah te nasmijao!), a ako voli brata muslimana u ime Allaha, neka mu to onda i kaže.

Ako se desi da vama neko prizna da vas voli u ime Allaha, dž. š., onda mu uzvratite riječima: ”Volio te Onaj u čije ime ti mene voliš!’

U ljubaznost i lijep vid međusobne vjerničke komunikacije spada i izgovaranje riječi bratu muslimanu: ”Allah ti oprostio”, na što mu ovaj treba uzvratiti: ”I tebi isto.”

Kada ti brat musliman predstavi nekog iz svoje porodice ili ti pokaže nešto od svoga imetka, ti mu reci: ”Allah blagoslovio tvoju porodicu i tvoj imetak!”

Kada vjerniku neko isplati (vrati) svoj dug u potpunosti, neka mu ovaj kaže: ”Isplatio si svoj dug, Allah ti to nadomirio i bereket ti u svemu dao!”

Kada je insan u kakvom dugu, neka uči: Allahmmmekfinii bi halalike ‘an haramike ve ‘agninii bi fadlike ‘ammen sivake (Allahu moj, učini me zadovoljnim Tvojim halalom i sačuvaj me harama; Tvojim dobrom učini me neovisnim od bilo koga drugog osim Tebe!)

Kada ti neko učini neko dobro ti mu uzvrati riječima: Džezakellahu hajren (Allah ne nagradio!). Time si mu se na najljepši načim zahvalio.

Nastaviće se …

 

(Izvor: Akos.ba)