Zikrija Duraković: Neprihvatljivo je da svaki problem morate rješavati „vezama“ i da su političari gospodari zdravstva, zapošljavanja, obrazovanja.

Sa Zikrijom Durakovićem, načelnikom Općine Bužim razgovarali smo o tome kakva su očekivanja koalicije „A SDA- POMAK- Zajedno“, zbog čega je ova koalicija najbolji izbor za građane kantona, razlozima i krivicama politike za sve masovnije građana iz kantona i ključnim problemima, te načinima njihovog rješavanja.

Počela je kampanja za Opće izbore u kojoj ste i vi kandidat na listi Koalicije „A SDA- POMAK- Zajedno“, kakva su vaša očekivanja?

-Samu činjenicu da smo u pripremi za predstojeće izbore dogovorili zajednički nastup, konkretno gradonačelnika gradova Bihać i Cazin i nas načelnika Bosanskog Petrovca i Bužima, te političkih subjekata koje predstavljamo, smatram pozitivnim iskorakom u političkom djelovanju na području našeg kantona. Koalicija ''A-SDA-POMAK-Zajedno'' je uspostavljena na bazi zajedničkog stava da je stanje u našem kantonu, a i u državi jako loše u svim segmentima i da je krajnje vrijeme ponuditi  drugačiji način rješavanja nagomilanih problema.  Smatram da će naš rad i sve ono što imamo namjeru uraditi u naredne četiri godine biti prepoznato od strane glasača i da će koalicija ostvariti rezultat koji će omogućiti da naredne četiri godine kroz zakonodavnu i izvršnu vlastu realiziramo planove i ostvarimo cilj da naš kanton učinimo ekonomski stabilnim i prosperitetnim.

Smatrate li da je ova Koalicija najbolji izbor za građane i zbog čega?

-Kao što sam već istaknuo, Koalicija ''A-SDA-POMAK-Zajedno'' je rezultat prvenstveno razgovora i saradnje nas gradonačelnika i načelnika. Mi smo ljudi koji vodimo svoje lokalne zajednice u kojima se odvija konkretan život i u kojima se svakodnevno rješavaju problemi stanovništva. A, svim lokalnim zajednicama, bilo gradu ili općini, zajednički su problemi i zajedničke su potrebe. Poslije lokalnih izbora mi izabrani gradonačelnici i načelnici smo se suočili sa posebnim problemom jer ne pripadamo vladajućim strankama i automatski nam je uskraćena podrška viših nivoa vlasti. Kako Kantona, tako i Federacije. Politika je tu zaboravila jednu bitnu činjenicu, a to je da oni s takvim odnosom nisu oštetili nas kao pojedince već su građanima zorno pokazali da ne poštuju njihov izbor. S druge strane, svi ovi zajednički problemi su nas samo jos čvršće povezali i doveli do jedinog zaključka da samo zajedno možemo doći do cilja da se djelovanje vlasti na višim nivoima (Kanton, Federacija, država) usmjeri i bazira na rješavanje problema stanovništva, na poboljšanje zivota u lokalnim zajednicama gdje će svi biti ravnomjerno tretirani, a ne da je smisao postojanja tih vlada političko djelovanje i sponzoriranje odabranih pojedinaca i sredina.  Koalicija ''A-SDA-POMAK-Zajedno''  okuplja ogroman broj ljudi koji imaju dugogodišnja iskustva u vođenju lokalnih zajednica, u rješavanju životno bitnih pitanja našeg stanovništva. Taj broj svaki dan raste i sve je više ljudi dokazanih u raznim strukama i oblastima života i svi mi ćemo znati odgovoriti na sve probleme koji nas dočekaju po preuzimanju vlasti. Naravno i na buduće izazove koji će stajati pred nama na putu razvoja koji je naš i prioritet i glavni moto.

Ljudi su nezadovoljni odlaze i zbog ekonomskih razloga i zbog opće loše atmosfere. Ko je po vama kriv za takvo stanje i ima li rješenja?

-Trenutna situacija u našoj zemlji je rezultat nerada i nebrige koji traju dugi niz godina. Zapostavljenost mnogih segmenata društvenog života te izostanak mnogih reformi koje bi sistem obrazovanja, tržišta rada, ekonomskog razvoja, socijalne i zdravstvene zaštite kreirale i uređivale na način da idu u korist građanima i u smjeru poboljšanja njihovog standarda i života, nisu na vrijeme poduzete. Krivi su oni koji su direktno bili odgovorni za ove procese ali i mi koji smo dopustili da držimo u vlasti one koji ne donose rezultate građanima. Za svaki problem ima rješenje s tim da u ovom slučaju ne možemo ništa postići preko noći ali moramo početi odvažnim i velikim rezovima. Za početak, izbornim rezultatima koji će poslati u prošlost sve one koji su doveli do ovakvog stanja. Kada vlastima u fokusu bude jačanje ekonomske pozicije običnih radnika, poboljšanje standarda i zaštita njihovih prava, te stvaranje uslova za kvalitetniji život porodica u njihovim sredinama možemo očekivati i drugi talas promjena. Naravno da poseban segment koji utiče na odlaske naših ljudi jeste i politička nestabilnost, opravdani revolt ljudi na stanje u kojem su korupcija,nepotizam i kriminal postali prihvatljivo stanje i to je ono s čime smo se spremni obračunati bez ikakvih kompromisa.

Kao pojedinca i građanina, šta vas najviše boli u trenutnim okolnostima u zemlji i kantonu i s kojim problemom se vi lično susrećete, a koji dobra vlast može riješiti?

-U poslijeratnom periodu, svih proteklih godina najveći problem je što je svaka vlast u većini slučajeva usmjerena na samu sebi i na to da služi uskom krugu ljudi interesno povezanih. Vlast je već dugo isključila samu sebe iz svakodnevnog života svojih građana i postala je sama sebi svrha. To je odnos u kojem kao pojedinac ne želim živjeti i zbog toga ga želim mijenjati. Neprihvatljivo je da svaki problem morate rješavati „vezama“ s onima na vlasti i da su političari gospodari zdravstva, zapošljavanja, obrazovanja. Smatram da poštena i sposobna vlast stvari može i treba urediti tako da oblasti ključne za život građana funkcioniraju i napreduju bez političkog uplitanja, a da sama politika bude i ostane onaj nužni alat za cjelovito uređenje sistema i društa u cjelini. 

Svakom birači bi ste poručili…?

-Osnovna poruka je: izađite na izbore! Iskoristite svoje pravo i šansu da mijenjate stvari. Nikad nije kasno za odlazak ali će biti kasno ako u ovoj zemlji prokockamo još jednu šansu i istim ljudima poklonimo još četiri godine na vlasti u kojoj već više od dvije decenije funkcioniraju samo za sebe i na osnovu lažnih obećanja.