Zvizdić: Pojedini domaći i strani političari BiH nazivaju antiustavnom sintagmom "savezna država"

.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić (NiP) je ukazao da pojedini domaći i strani političari koriste anitustavnu sintagmu "savezna država". Osvrnuo se i na pitanje državne imovine.

Primijetio je da se to dešava nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, po njegovoj apelaciji, proglasio neustavnom i nedozvoljenom sintagmu "zajedničke institucije" za institucije državne vlasti. Zvizdić se nada da "savezna država" predstavlja lapsus predstavnika međunarodnih institucija.

"Ako nije lapsus linguae, onda upozoravam da se takva sintagma odmah prestane koristiti, jer Bosna i Hercegovina nije 'savezna država', niti 'sastavljena država', nego je međunarodno priznata i samostalna država", dodaje.

Komentirao je ono što smatra pogrešnim načinom uspostavljanja političke ravnoteže u rješavanju pitanja državne imovine.

"Imajući u vidu raniju i pogubnu praksu međunarodne zajednice u 'izjednačavanju krivice i pravljenju vještačke ravnoteže', a što je često bilo u suprotnosti sa načelima međunarodnog i domaćeg zakonodavstva, pozivam Ured visokog predstavnika (OHR) da ne primjenjuje taj i takav princip u rješavanju pitanja državne imovine i da zakon o državnoj imovini ne povezuje sa bilo koji drugim pitanjem", poručio je.

Prema Zvizdićevim riječima, državna imovina, u skladu sa Sporazumom o sukcesiji i odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, pripada državi Bosni i Hercegovini i o vlasništvu nad ovom imovinom može odlučivati samo Parlament Bosne i Hercegovine.