KORONAVIRUS: Šta se desilo u Kini?

Kinu je novi koronavirus pogodio uoči kineske Nove godine, kada Kinezi putuju s kraja na kraj zemlje i kada u Kinu stižu Kinezi iz svih krajeva svijeta!

Koronavirusi su vrsta virusa koje vrlo često uzrokuju infekcije u našem nosu, sinusima ili grlu. Većina ovih virusa uopšte nisu opasni.

Neki tipovi, ipak, mogu uzrokovati ozbiljne zdravstvene probleme, pa i smrt. Ono što viruse čini mnogo opasnijima za čovjeka od bakterija je njihova sklonost mutacijama. Virus gripe je najpodložniji promjenama u genomu, ali i koronavirus, također, može da mutira.

Koronavirus je mutirao 2003. godine kada se pojavila bolest SARS i kada je umrlo 774 ljudi, a  zatim 2012. godine kada se pojavio MERS. Od 2015. godine, kada je epidemija zahvatila Koreju, nije bilo prijavljenih slučajeva SARS-a.1

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je početkom januara ove godine u Kini identifikovala novi tip koronavirusa: 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Virus je vrlo brzo izolovan, razmnožen i dobijen je antigen za laboratorijsku dijagnostiku.

Vakcine za ovaj tip neće biti u skorijem vremenu u prometu jer proces proizvodnje vakcine je veoma kompleksan. Prije svega je potrebno uzgojiti dovoljne količine ovog virusa na odgovarajućim podlogama,  određene doze ispitati na životinjama,  a zatim i na manjim grupama dobrovoljaca.

Ukratko, potrebni su mjeseci, pa i godine, da vakcina dobije dozvolu za stavljanje u promet.

Danas je u Kini novim koronavirusom zaraženo oko 600 ljudi, a umrlo 17.2

Budući da se radi o respiratornim infekcijama, bolest se brzo širi kapljičnim putem ukoliko se dođe u kontakt sa zaraženom osobom.

 

ŠTA JE KORONAVIRUS?

Koronavirus je prvi put izolovan 1960-tih godina ali se ne zna njegovo porijeklo. Naziv koronavirus dolazi od latinske riječi Corona što znači "kruna", a upravo na krunu liči proteinski omotač oko ovog virusa.2

Većina koronavirusa se prenosi kao i virus gripe: kašljanjem i kihanjem, direktnim dodirom kože ili sluznice, kao i indirektno preko kontaminiranih predmeta.

Gotovo svi ljudi jednom u životu budu izloženi ovom virusu. Najčešće se to desi u djetinjstvu.

SIMPTOMI

Kao i virus sezonske gripe i ovaj virus uzrokuje respiratorne infekcije kod ljudi i životinja, uzrokuje povišenu tjelesnu temperaturu, kašalj te teškoće sa disanjem.  Može uzrokovati hroničnu pneumoniju a ponekad dovesti i do otkazivanja bubrega.

 

BIOTERORIZAM

Ne može se isključiti ni mogućnost da je mutacija koronavirusa izazvana vještački u laboratoriji. Biološki rat je najjeftiniji način da se na ciljanom području napravi velika ljudska i ekonomska štetu.

Upotreba patogena kao načina ratovanja je prvi put izričito zabranjena Žženevskim protokolom 1925. godine. Razvoj, proizvodnju i skladištenje biološkog i toksinskog oružžja zabranjuje Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružžja iz 1975. godine (BTWC) i Konvencija o zabrani kemijskog oružžja iz 1993. godine (CWC) u koju su uvršteni i neki toksini.3

Ipak, nema dokaza namjerne uporabe biološkog oružžja u modernim ratovima pa se stvarne posljedice biološkog rata ne mogu ni predvidjeti.

BIOTEHNOLOGIJA I GENETIČKI INŽINJERING

Moderne rekombinatorne DNA-tehnologije su omogućile razvoj genetičkog oružžja: biološki i hemijski ratni agensi te toksini koji imaju kancerogene, mutagene i teratogene učinke. Kao biološka oružja koje ima brže djelovanje od navedenih, najviše su interesantni virusi, a zatim protozoe, bakterije te najmanje gljivice. Toksini se svrstavaju u hibridnu kategoriju bioloških i hemijskih ratnih agensa.3

Budući da se sva ova oružja mogu proizvesti u tajnosti te da je nemoguće na vrijeme otkriti upotrebu, a to je pogotovo teško kada se kao oružje koristi uzročnik bolesti karakterističan za ciljano područje,  odbrana je gotovo uvijek slaba i ograničena.


1.https://www.webmd.com/lung/coronavirus#1

2.https://www.who.int/

3.Bokan, S. (2003). Terorizam i biološko i toksinsko oružje. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 54(1), 29-43.

 

Izvor: