Allah neće ostaviti iskrene vjernike bez podrške i pomoći

.

Allah je na Hadžerino ubjeđenje i sigurnost u Allahovu pomoć i podršku, odgovorio Zemzem vodom. Stoga, znaj da Allah nikada neće ostaviti iskrene vjernike bez podrške i pomoći.

Mejmun ibn Mihran je rekao svom prijatelju: ”Ja udijelim sadaku i vidim da mi se imetak poveća.” Njegov prijatelj je udijelio sadaku, a zatim rekao: ”Ja sam udijelio sadaku i vidio sam da mi se imetak umanjio.” Mejmun ibn Mihran, rekao mu je: ”Ja se prema Allahu odnosim s ubjeđenjem, a ti Ga iskušavaš i provjeravaš.”

Prijatelju, prvi korak u uslišavanju dove je da u srcu osjetiš sigurnost da će ti Allah uslišati dovu.

Prvi korak ka izlječenju je da ti se u srcu učvrsti ubjeđenje da će te Allah izliječiti.

Prvi korak ka oprostu grijeha je čvrsto ubjeđenje da će ti, nakon pokajanja, Allah oprostiti.

Ništa bolje ne ubrzava uslišavanje dove kao kad Allah pogleda u srce Svoga roba i vidi da je on svu nadu vezao za svoga Gospodara.

A što se tiče dove onoga ko provjerava Allaha, znaj da je to ibadet trgovca koji ovako rezonuje: ”Uložim novac u trgovinu i onda pratim tržište (berzu). Ako dobijem, znači da je ulaganje bilo dobro i isplativo. A ako izgubim, to znači da uvjeti nisu bili odgovarajući.” Prijatelju, Allah se ne obožava bez pravog uvjerenja; ako nam podari ono što tražimo, kažemo: ”On je svemoćan”, a ako nam uskrati, poljulja se vjera i ubjeđenje u našim srcima.

Nauči ubjeđenje i sigurnost u Allahovu pomoć i podršku od iskrenih vjernika iz prethodnih generacija.

Razmisli o Musaovoj, alejhi selam, majci, kako je svog tek rođenog sina Musaa, alejhi selam, bacila u more, sva uvjerena da će joj ga Svemogući Allah vratiti.

Nije rekla: ”Kako beba može da preživi u sanduku koji voda zapljuskuje sa svih strana?!” Niti je rekla: ”Kako da ga vlastitim rukama pošaljem faraonu kad ga on traži da ga zakolje?!”

Bilo joj je dovoljno da čuje obećanje svoga Gospodara: ”Mi ćemo ti ga, doista, vratiti” (El-Kasas, 7.), pa ga je bacila a da joj ruka nije zadrhtala.

Pogledaj Hadžer, koju je, zajedno sa njihovim sinčićem Ismailom, doveo Ibrahim, alejhi selam, u pustinju u kojoj nije bilo vode ni zelenila, niti je imala pratilaca i čuvara. Dao joj je mješinu vode i torbu u kojoj su bile hurme, a zatim se okrenuo i otišao.

Sve što mu je ona rekla bilo je pitanje: ”Je li ti Allah naredio da to uradiš?”

Ibrahim, alejhi selam, rekao je: ”Da!”, a ona mu je rekla: ”Onda idi, Allah nas neće ostaviti.”

A kada je ostala bez vode i počela trčati između Safe i Merve, sve što je htjela je gutljaj vode da utaži žeđ sebi i svome djetetu, pa je Allah dao da provrije izvor Zemzem ispod nogu njenog sina.

Allah je na Hadžerino ubjeđenje i sigurnost u Allahovu pomoć i podršku, odgovorio Zemzem vodom. Stoga, znaj da Allah nikada neće ostaviti iskrene vjernike bez podrške i pomoći.