Nahraniti ili napojiti životinju rezultira džennetskom nagradom

.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je neki čovjek vidio psa kako jede prašinu od žeđi, pa je napunio svoju obuću i grabio u nju vode, sve dok ga nije napojio. Allah mu je zahvalio na tome i uveo ga u Džennet. (Buhari)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Neki je čovjek, putujući, jako ožednio. Našao je bunar, sišao u njega, napio se i izašao. Kada je izašao, vidio je jednog psa kako od velike žeđi jede vlažnu zemlju. Rekao je sam sebi: ‘ Ovaj pas je ožednio kao i ja.’ Sišao je u bunar, napunio svoju cipelu vodom, prihvatio je zubima, izašao iz bunara i napojio psa. Allah mu je na tome zahvalio i oprostio.

Upitali su: Allahov Poslaniče, zar ćemo mi i za životinje biti nagrađeni?

Rekao je: Za svako dobročinstvo prema bilo kojem živom biću slijedi nagrada. (Muslim)

Zar neko, nakon ovih riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., može optužiti islam za nehumanost?! Kada Allah nagrađuje čovjeka za human gest prema životinji, kakva je tek nagrada kada to učini prema biću u najljepšem liku i obliku?!

Ebu Hurejre, r.a., prenosi od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: Neka nemoralna žena vidjela je psa tokom jednog vrelog dana kako se okreće oko bunara jezika isplaženog zbog žeđi. Izvadila je vode u svojoj cipeli i dala mu da pije, pa joj je oprošteno. (Muslim)

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: Dok je pas kružio oko nekog izvorišta vode, skoro da je od žeđi uginuo, vidjela ga je neka od prostitutki iz Benu Israila, pa je zahvatila vode svojom cipelom, prinijela mu je i napojila ga, te joj je zbog toga oprošteno. (Muslim)

Islam ostavlja otvorena vrata pokajanja. Niko, pa ni najveći grješnik, nije uskraćen da uradi dobro djelo i zaradi Allahov oprost. Da nema drugih hadisa, izuzev ovog, bilo bi to dovoljno da u punini manifestira Allahovu milost koju ukazuje ljudima, pa čak i najvećim grješnicima.