Održana redovna godišnja skupština BIHAMK-a

v

Sa web stranica Udruženja Građana BIHAMK prenosimo objavljeni članak o održanoj sjednici: U utorak, 23. aprila/travnja 2024. godine, u Sarajevu je održana Redovna godišnja Skupština BIHAMKa, na kojoj su delegati usvojili Izvještaj o radu u 2023, te   Finansijski izvještaj o poslovanju, Izvještaj nezavisnog revizora, kao i Plan rada za 2024. godinu, te Finansijski plan, sa investicijama.

Bila je ovo prilika da se konstatuje da je 2023. godina za BIHAMK bila izuzetno uspješna, u kojoj smo došli od brojke od 73.706 članova, što je najviše u 78 godina dugoj istoriji, od čega imamo više od 31% online učlanjenih, po čemu smo u evropskom vrhu.

Istovremeno, BIHAMK je, osim svakodnevnih informacija o stanju na cestama, uključujući i vrlo posjećene kamere BIHAMKa na redizajniranoj web straniciposvećeno pružio više od 50.000 usluga pomoći na cesti, što je, u prosjeku, preko 130 usluga dnevno, kako za svoje članove i članove inozemnih, evropskih klubova, tako i za građane po osnovu ugovora sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine o pružanju pomoći na osnovu posebne naknade koja se plaća prilikom registracije vozila.

Na osnovu takvih rezultata, BIHAMK je poslovao pozitivno, otvarajući time pretpostavke i za nastavak novih investicija, posebno u oblastima nabavke novih vozila i uređaja za pružanje pomoći, te daljnje digitalizacije poslovnih procesa koji će olakšati i pojednostaviti komunikaciju sa članovima i našim klijentima, a što će nas zadržati na neupitnom mjestu lidera u poslovima pomoći na cesti, i svojevrsnog sinonima za ove usluge.

Kao punopravni član FIA, Svjetske Automobilske Federacije, BIHAMK će i dalje nastaviti aktivnosti i projekte na povećanju sigurnosti vozača na cestama u Bosni i Hercegovini, promovirajući politiku tzv. zelene energije, uključujući i pitanje daljnjeg razvoja auto i karting sporta, kroz formiranje posebne organizacije na nivou Bosne i Hercegovine, koja bi u doglednoj budućnosti trebala da u potpunosti zaživi i preuzme sve ingerencije u ovom bitnom segmentu.

Skupština BIHAMKa je upoznata i podržala je Inicijativu nadležnog organa, JP Ceste FBiH, za povećanje posebne naknade u Federaciji BiH za usluga pomoći na cesti i informacije o stanju na cestama, koja sada iznosi 8 KM, i koja se nije mijenjala već 29 godina, a posebno s obzirom na činjenicu da već godinu dana u Republici Srpskoj ona iznosi 12 KM za putnička, a 18 KM za teretna vozila, što građane Federacije BiH dovodi u neravnopravan položaj!

Uz usvajanje izmjena Statuta, koji će osigurati bolje funkcioniranje organizacije, Skupština je za nedostajućeg člana Upravnog odbora izabrala Igora Radojičića iz Banja Luke, što bi trebalo donijeti kvalitet više u daljnjim poslovnim aktivnostima, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u okviru FIA.