Porsche još posvećeniji industrijskoj proizvodnji e-goriva

sa
Porsche ulaže 75 miliona dolara u HIF Global LLC. Zauzvrat će proizvođač sportskih automobila steći dugoročni udio u HIF Global LLC, holding kompaniji međunarodno aktivnih projektnih programera za proizvodne pogone e-goriva.

Uz ostale projekte, kompanija sa sjedištem u Santiagu (Santiago de Chile) gradi Haru Oni, pilot postrojenje za e-gorivo, u Punta Arenasu (Čile). Inicirano od strane kompanije Porsche i implementirano sa partnerima kao što su Siemens Energy i ExxonMobil, očekuje se da će sa proizvodnjom e-goriva iz vodika i CO2, koristeći energiju vjetra, početi negdje sredinom 2022. godine. Ova sintetička goriva na bazi električne energije omogućavaju skoro ugljenično neutralni rad motora sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Sa svojim ulaganjem u HIF Global LLC, Porsche učestvuje u međunarodnom krugu finansiranja zajedno sa čileanskom kompanijom Andes Mining & Energy (AME) i američkim kompanijama EIG, Baker Hughes Company i Gemstone Investments. U HIF Global LLC se investira ukupan iznos od 75 miliona dolara. AME i dalje ostaje većinski dioničar u HIF Global LLC. Dodatni kapital će biti iskorišten za razvoj industrijskih objekata za e-gorivo u Čileu, SAD-u i Australiji, koji imaju velike zalihe obnovljive energije.

"E-goriva daju važan doprinos zaštiti klime i predstavljaju značajan i smislen doprinos našoj elektromobilnosti. Ulaganjem u industrijsku proizvodnju e-goriva, kompanija Porsche se dodatno širi u smislu posvećenosti ka održivoj mobilnosti. Ukupno, naša ulaganja u razvoj i pripremu ove inovativne tehnologije iznose više od 100 miliona dolara“, kaže Barbara Frenkel, članica Izvršnog odbora za nabavke u kompaniji Porsche AG.

"Porsche svojim udjelom u HIF Global LLC ulaže u atraktivno poslovno područje. Sintetička goriva nude primamljivu perspektivu u svim sektorima transporta, od automobilske industrije do sektora avijacije i transporta. Pored toga, e-metanol je važna sirovina za druge primjene, kao što je hemijska industrija, gdje može zamijeniti sirovine fosilnog porijekla. E-metanol je međuproizvod koji se stvara tokom pravljenja e-goriva“, objašnjava Michael Steiner, član Izvršnog odbora za istraživanje i razvoj u kompaniji Porsche AG.

Porsche već neko vrijeme istražuje upotrebu obnovljivih goriva. Testovi u laboratoriji i na trkačkoj stazi se uspješno odvijaju: "Vidimo sebe kao pionire u industriji e-goriva i želimo predvoditi u ovoj tehnologiji. Ona je jedan od temelja naše jasne i sveukupne strategije održivosti“, naglašava Michael Steiner.

Proizvođač sportskih automobila u početku planira koristiti e-gorivo iz Čilea u vodećim projektima u oblasti motosporta. U budućnosti je također zamislivo da će se koristiti kao pogon za vozila kompanije, koja imaju motore sa unutrašnjim sagorijevanjem, tokom početnog punjenja u fabrici, i u Porsche Experience centrima.

Transakcija kojom kompanija Porsche želi steći udio u HIF Global LLC podliježe odobrenju od relevantnih antimonopolskih vlasti.