Pripremajmo se za Ramazan

.

Mjesec ša’ban je osmi mjesec u hidžretskom kalendaru. Muhammed, a.s., mu je posvećivao posebnu pažnju. Često je u mjesecu ša’banu postio dobrovoljni post.

Dobrovoljnim postom u mjesecu ša’banu vjernik se adekvatno i blagovremeno priprema za propisani (obavezni) post u ramazanu. Navikava svoj organizam, ali i svoju porodicu na ambijent sehura, iftara i priče o postu, što je jako bitno i značajno.

I ashabi su, po uzoru na svog Poslanika, voljeli dosta dana u ša’banu provoditi posteći, a to su kasnije činile i mnoge generacije muslimana koje su dolazile i dolaze nakon njih.

Običavali bi da mrse nekoliko dana pred ramazan kako ne bi sastavljali dobrovoljni post sa propisanim. Inače, i u drugim ibadetima voljeli bi, po uzoru na Resulullaha, s.a.v.s., da razdvajaju farz (propisano) od nafile (dobrovoljnog). To bi činili i sa namazom, razdvajajući farze od nafila (sunneta) zikrom (tespih i Ajetul-kursijja), govorom, pomjeranjem u stranu sa mjesta gdje se obavio farz ili odlaskom kući gdje bi klanjavali često sunnete (nafile).

Neki učenjaci, prihvatajući predaje o odabranosti petnaeste noći ša’bana, preporučuju vjernicima da u svojim kućama u ovoj noći pojačaju svoj dobrovoljni ibadet učeći istigfare (pojedinačno svako za sebe u osami u toku noći).

Pored istigfara vjernici mogu klanjati i veći broj rekata noćnog namaza, te svoje vrijeme od jacije do sabaha, provesti u učenju Kur’ana, te u pojačanom zikru i dovi.

Mogu i svoje ukućane, ali i svoje prijatelje, podstaći na pojačani ibadet u ovoj noći. Najbolje je dobrovoljne ibadete činiti u nekom svom kutku u kući ili stanu (vlastita soba), tamo gdje nas niko neće dekoncentrisati i gdje ćemo se istinski moći predati veličanju svoga Gospodara.

Svako od naših ukućana trebao bi u kući imati neki svoj prostor (kutak) za ibadete (namaz, zikr, učenje Kur’ana, dove …), kako bi se maksimalno mogao posvetiti njemu. Svaki dobrovoljni ibadet uglavnom je efdalniji (sevapniji) kad se obavi tajno, bez hvaljenja i iznošenja istog pred druge.

Na takav način čovjek će se sačuvati od lažnog prikazivanja (rijaluka) i moći će da provjeri svoj iman. Ukoliko čovjek ”uhvati” sebe da uživa u čestom ibadetu kad ga ne vidi niko od ljudi, onda mu je to čvrst dokaz da je iskren prema svome Gospodaru i da, naravno, u tome treba ostati ustrajan. Bez posustajanja.

Pripremajmo se za predstojeći ramazan pojačanim ibadetom posta, noćne nafile, zikra, dove i učenja časnog Kur’ana.

Allahu moj, pomozi nas na Putu istine i učvrsti naše korake i objedini naše saffove!