0 comments
22 Jan
Rekao je Allah subhanehu ve te ala: “O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah prašta sve grijehe.On je Onaj koji mnogo prašta i Milostivi.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 53)“Malo su noću spavali, a zorom su puno oprosta od grijeha tražili“…(Prevod značenja, Nuh, 12)Hadis o kojem se govori je mutefekun alejhi, a u rivajetu kod Buharije je došao u sljedećem tekstu da je Poslanik SALALLAHU ALEJHI VE SELLE činio ovako istigfar: “Tako mi Allaha, ja činim istigfar i tevbu Allahu u jednom danu više od sedamdeset puta“
Rekao je Allah subhanehu ve te ala: “O Moji robovi koji ste se prema samima sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah prašta sve grijehe.On je Onaj koji mnogo prašta i Milostivi.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 53)“Malo su noću spavali, a zorom su puno oprosta od grijeha tražili“…(Prevod značenja, Nuh, 12)Hadis o kojem se govori je mutefekun alejhi, a u rivajetu kod Buharije je došao u sljedećem tekstu da je Poslanik SALALLAHU ALEJHI VE SELLE činio ovako istigfar: “Tako mi Allaha, ja činim istigfar i tevbu Allahu u jednom danu više od sedamdeset puta“
Back to top