0 comments
26 May

Dodjelom certifikata tužiteljima, polaznicima specijalističke obuke iz oblasti korupcije, danas je na prigodnoj svečanosti u Sarajevu ozvaničena realizacija dvogodišnjeg programa edukacije u sklopu projekta Jačanja tužiteljskih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji su podržali vlade Švicarske Konfederacije i Kraljevine Norveške, kao i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Dodjelom certifikata tužiteljima, polaznicima specijalističke obuke iz oblasti korupcije, danas je na prigodnoj svečanosti u Sarajevu ozvaničena realizacija dvogodišnjeg programa edukacije u sklopu projekta Jačanja tužiteljskih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa, koji su podržali vlade Švicarske Konfederacije i Kraljevine Norveške, kao i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Back to top