Posted by: Ajla Abdic
0 comments
11 Aug

Na Klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo urađen je jedan od najefiksnijih vidova tretmana srčane slabosti, a riječ je o implantaciji uređaja za resinhronizacionu terapiju (CRT) koji je namijenjen pacijentima sa oslabljenom snagom srca i kod kojih i pored terapije lijekovima nije postignut zadovoljavajući rezultat.

Kako je saopćeno iz KCUS-a, CRT uređaj kod pacijenata sa kongestivnom srčanom slabošću značajno smanjuje smrtnost kao i period ležanja u bolnici.

Na Klinici za kardiohirurgiju Kliničkog centra Univerziteta Sarajevo urađen je jedan od najefiksnijih vidova tretmana srčane slabosti, a riječ je o implantaciji uređaja za resinhronizacionu terapiju (CRT) koji je namijenjen pacijentima sa oslabljenom snagom srca i kod kojih i pored terapije lijekovima nije postignut zadovoljavajući rezultat.

Kako je saopćeno iz KCUS-a, CRT uređaj kod pacijenata sa kongestivnom srčanom slabošću značajno smanjuje smrtnost kao i period ležanja u bolnici.

0 comments
06 Apr
Back to top