0 comments
25 Apr

Naime, svaki igrač koji se u srijedu, 26. 04. 2017. registruje isključivo u poslovnicama WWin-a u Bihaću-Harmani, Bosanskoj Otoci, Bosanskoj Krupi i Bužimu bit će nagrađen sa 20 KM Bonusa.

Naime, svaki igrač koji se u srijedu, 26. 04. 2017. registruje isključivo u poslovnicama WWin-a u Bihaću-Harmani, Bosanskoj Otoci, Bosanskoj Krupi i Bužimu bit će nagrađen sa 20 KM Bonusa.

Back to top