0 comments
28 Apr

Sejfudin Tokić inicijator održavanja Sabora Novog bošnjačkog pokreta i predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda povodom usvajanja novog Zakona o obrazovanju i vaspitanju u RS-u i drastične diskriminacije Bošnjaka u obrazovnom sistemu na većem djelu teritorije BiH dao je sljedeću izjavu za javnost:

Sejfudin Tokić inicijator održavanja Sabora Novog bošnjačkog pokreta i predsjednik Bošnjačkog pokreta za ravnopravnost naroda povodom usvajanja novog Zakona o obrazovanju i vaspitanju u RS-u i drastične diskriminacije Bošnjaka u obrazovnom sistemu na većem djelu teritorije BiH dao je sljedeću izjavu za javnost:

Back to top