0 comments
23 Apr

Jedan status i jedan plemeniti, humani poziv, postali su tema o kojoj se govori na društvenim mrežama.

Stanovnica Visokog Emira Karavdić širom je otvorila vrata svoje  buregdžinice u centru grada za sve koji su gladni.

Jedan status i jedan plemeniti, humani poziv, postali su tema o kojoj se govori na društvenim mrežama.

Stanovnica Visokog Emira Karavdić širom je otvorila vrata svoje  buregdžinice u centru grada za sve koji su gladni.

Back to top