0 comments
26 May

"Zdravlje je kruna na glavama zdravih ljudi, a vide je samo oni koji su bolesni", kaže arpska poslovica.

I zaista, zdravlje se smatra najvećom blagodati svakog čovjeka, a prema islamskom učenju ono se nalazi na drugom mjestu po važnosti, odmah nakon imana (vjere op.a.).

Onaj ko je zdrav može učiti i raditi, a doktor Adem Zalihić ističe da je post jedna od najstarijih i vrlo efikasnih metoda detoksikacije, očuvanja zdravlja i liječenja.

"Zdravlje je kruna na glavama zdravih ljudi, a vide je samo oni koji su bolesni", kaže arpska poslovica.

I zaista, zdravlje se smatra najvećom blagodati svakog čovjeka, a prema islamskom učenju ono se nalazi na drugom mjestu po važnosti, odmah nakon imana (vjere op.a.).

Onaj ko je zdrav može učiti i raditi, a doktor Adem Zalihić ističe da je post jedna od najstarijih i vrlo efikasnih metoda detoksikacije, očuvanja zdravlja i liječenja.

Back to top