0 comments
24 Oct

Na svečanosti obilježavanja 25. godišnjice formiranja Petog korpusa u Bihaću predsjednik Organizacionog odbora i ministar za boračka pitanja dodijelili su općinama i gradovima USK-a plakete za doprinos u odbrani BiH.

Zasluženo plaketu je dobio i Grad Cazin, prije svega narod i borci Cazina koji su dali najveći doprinos u odbrani države, a u ime Grada primio ju je savjetnik gradonačelnika, Jusuf Bajrektarević.

Na svečanosti obilježavanja 25. godišnjice formiranja Petog korpusa u Bihaću predsjednik Organizacionog odbora i ministar za boračka pitanja dodijelili su općinama i gradovima USK-a plakete za doprinos u odbrani BiH.

Zasluženo plaketu je dobio i Grad Cazin, prije svega narod i borci Cazina koji su dali najveći doprinos u odbrani države, a u ime Grada primio ju je savjetnik gradonačelnika, Jusuf Bajrektarević.

Posted by: Mirela
0 comments
21 Oct

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je danas da Evropa ne pripada samo hrišćanima budući da je hrišćanstvo stiglo u Evropu nekoliko vijekova prije islama sa istog mjesta.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović izjavio je danas da Evropa ne pripada samo hrišćanima budući da je hrišćanstvo stiglo u Evropu nekoliko vijekova prije islama sa istog mjesta.

0 comments
25 Apr

Poslanici Predstavničkog doma Federacije BiH danas bi se trebali očitovati o zakonskim rješenjima koji se odnose na porez na dohodak i doprinose.

Namjera Vlade FBiH je, da se smanji porez na niska primanja i proširi osnovica dohotka za do sada neoporezive naknade i prihode.

Poslanici Predstavničkog doma Federacije BiH danas bi se trebali očitovati o zakonskim rješenjima koji se odnose na porez na dohodak i doprinose.

Namjera Vlade FBiH je, da se smanji porez na niska primanja i proširi osnovica dohotka za do sada neoporezive naknade i prihode.

Back to top