Posted by: Azra Dž.
0 comments
11 Oct

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice, jer će vam to koristiti.

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Resulullah, a.s., rekao: “Čuvajte se vatre, pa makar i polovicom hurme!” – znači, napravite između sebe i džehenemske vatre zastor, pa makar taj zastor bio i udjeljivanjem male količine sadake poput dijela hurme ili njene polovice, jer će vam to koristiti.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
24 Jul

Postojao je bračni par koji je vezivala neizmjerna ljubav jednog prema drugome, toliko da nisu mogli naći pravog odmora i rahatluka osim jedno pored drugoga. Međutim, njih dvoje bili su potpuno različite osobe. Muž je bio blage i tihe naravi i nije se srdio ni u najtežim životnim okolnostima, dok je njegova supruga bila sušta suprotnost, bila je prijeke naravi i ljutila se za najmanje stvari.

Postojao je bračni par koji je vezivala neizmjerna ljubav jednog prema drugome, toliko da nisu mogli naći pravog odmora i rahatluka osim jedno pored drugoga. Međutim, njih dvoje bili su potpuno različite osobe. Muž je bio blage i tihe naravi i nije se srdio ni u najtežim životnim okolnostima, dok je njegova supruga bila sušta suprotnost, bila je prijeke naravi i ljutila se za najmanje stvari.

Posted by: Azra Dž.
0 comments
06 Jul

Ovaj ibadet činimo nekoliko puta dnevno, ali se zna da budemo nemarni prema njemu, da ga u žurbi uradimo, ili da ga čak, zbog žurbe ili nemara, skroz zapostavimo, a možda nismo ni svjesni kakvo dobro propuštamo…

PITANJE:

Kada i na kojem mjestu je najbolje proučiti zikr koji se uči poslije farz – namaza?

Ovaj ibadet činimo nekoliko puta dnevno, ali se zna da budemo nemarni prema njemu, da ga u žurbi uradimo, ili da ga čak, zbog žurbe ili nemara, skroz zapostavimo, a možda nismo ni svjesni kakvo dobro propuštamo…

PITANJE:

Kada i na kojem mjestu je najbolje proučiti zikr koji se uči poslije farz – namaza?

0 comments
08 May

Niko osim Allahovih poslanikā, alejhimus-selam, i onih koje su oni „obradovali“ Džennetom nema garanciju da će sa imanom napustiti ovaj svijet. Naime, Kur'an i hadis obavještavaju nas o onima koji su se bili približili Džennetu koliko je jedan lakat, ali su na kraju završili u Vatri, kao i o onima koji su se bili približili Vatri koliko je jedan lakat, ali su postigli Božiju milost.

Niko osim Allahovih poslanikā, alejhimus-selam, i onih koje su oni „obradovali“ Džennetom nema garanciju da će sa imanom napustiti ovaj svijet. Naime, Kur'an i hadis obavještavaju nas o onima koji su se bili približili Džennetu koliko je jedan lakat, ali su na kraju završili u Vatri, kao i o onima koji su se bili približili Vatri koliko je jedan lakat, ali su postigli Božiju milost.

0 comments
20 Jan

Enes ibn Malik, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Mušice obično žive četrdeset noći, i sve vrste mušica će u Džehennem osim pčela.” (Hadis bilježe Ebu Ja’la i Ibn Kesir u tefsiru)

U sličnom hadisu se kaže: “Sve mušice će u Džehennem gdje će uznemiravati stanovnike Džehennema osim pčela.”(Hadis bilježe Sujuti, Taberani u Kebiru i Evsatu, Bezzar, Ukajli, Ibn Adijj i Kurtubi u tefsiru)

Enes ibn Malik, r.a., kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Mušice obično žive četrdeset noći, i sve vrste mušica će u Džehennem osim pčela.” (Hadis bilježe Ebu Ja’la i Ibn Kesir u tefsiru)

U sličnom hadisu se kaže: “Sve mušice će u Džehennem gdje će uznemiravati stanovnike Džehennema osim pčela.”(Hadis bilježe Sujuti, Taberani u Kebiru i Evsatu, Bezzar, Ukajli, Ibn Adijj i Kurtubi u tefsiru)

Back to top