0 comments
25 Jan

Povodom današnjeg predstavljanja Nacrta zakona o štrajku u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Elvir Karajbić, šef Kluba zastupnika SDP BiH, smatra da bi osnovni cilj Zakona o štrajku trebao biti traženje načina da se napravi najbolji i najbrži mogući kompromis između zaposlenih i poslodavca, odnosno da se prevaziđu nagomilani problemi zbog kojih se štrajk i organizuje, što ovaj Nacrt nikako ne nudi.

Povodom današnjeg predstavljanja Nacrta zakona o štrajku u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH, Elvir Karajbić, šef Kluba zastupnika SDP BiH, smatra da bi osnovni cilj Zakona o štrajku trebao biti traženje načina da se napravi najbolji i najbrži mogući kompromis između zaposlenih i poslodavca, odnosno da se prevaziđu nagomilani problemi zbog kojih se štrajk i organizuje, što ovaj Nacrt nikako ne nudi.

Back to top