0 comments
05 Jun

Ramazan je prilika za duhovnu nadgradnju na individualnom i kolektivnom planu.

To je prilika za one koji se deklarišu kao vjernici, muslimani, da potvrde svoju vjeru.

Nije lako čitav mjesec postiti od zore do zalaska sunca, ali je važno imati na umu kur'ansku sentencu: “ A bolje vam je, neka znate, da postite.”

Ramazan je prilika za duhovnu nadgradnju na individualnom i kolektivnom planu.

To je prilika za one koji se deklarišu kao vjernici, muslimani, da potvrde svoju vjeru.

Nije lako čitav mjesec postiti od zore do zalaska sunca, ali je važno imati na umu kur'ansku sentencu: “ A bolje vam je, neka znate, da postite.”

Back to top