0 comments
28 Apr

Bihaćka Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju nastavlja sa realizacijom projekata koji za cilj imaju poboljšanje uslova za sportaše i rekreativce koji koriste dvoranu Luke.

Posljednji uspješno relizirani projekat jeste postavljanje novih 28 rasvjetnih tijela zahvaljujući kojima će se ostvariti smanjenje troškova za električnu energiju i do 50 posto u odnosu na sadašnja izdvajanja.

Bihaćka Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju nastavlja sa realizacijom projekata koji za cilj imaju poboljšanje uslova za sportaše i rekreativce koji koriste dvoranu Luke.

Posljednji uspješno relizirani projekat jeste postavljanje novih 28 rasvjetnih tijela zahvaljujući kojima će se ostvariti smanjenje troškova za električnu energiju i do 50 posto u odnosu na sadašnja izdvajanja.

Back to top