0 comments
19 May

U srijedu, 17. maja 2017. godine, sa početkom u 11 sati u Parlamentu BiH održana je tematska sjednica povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Na sjednici su predstavljeni izvještaji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i UNDP u BiH o ljudskim pravima LGBTI osoba, kao i rad institucija u BiH na unapređenju ljudskih prava ovih osoba.

Piše: Adis Jamak

U srijedu, 17. maja 2017. godine, sa početkom u 11 sati u Parlamentu BiH održana je tematska sjednica povodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije.

Na sjednici su predstavljeni izvještaji Institucije ombudsmena za ljudska prava BiH i UNDP u BiH o ljudskim pravima LGBTI osoba, kao i rad institucija u BiH na unapređenju ljudskih prava ovih osoba.

Piše: Adis Jamak

Back to top