0 comments
12 Jan
Paradoksalno, ali istinito: Slobodan Milošević, osim u sredini iz koje je iznikao, još uvijek živi među svima onima s kojima je ratovao. I dalje.Šta mislite vi, zašto nam ovo rade? Zašto kad nema penzija, vode i grijanja odmah krene nacionalna zaošijanost, zašto dvadeset i pet godina nakon rata nema skoro nikakvih znakova da bi ovo jednom moglo biti stabilno društvo i uspješna država, i zašto, majku mu, kad god osjete da bi im se moglo dogoditi da im se uzdrmaju pozicije počnu huškati, zveckati kašikama i šerpama!? I onim crkvenim posuđem?
Paradoksalno, ali istinito: Slobodan Milošević, osim u sredini iz koje je iznikao, još uvijek živi među svima onima s kojima je ratovao. I dalje.Šta mislite vi, zašto nam ovo rade? Zašto kad nema penzija, vode i grijanja odmah krene nacionalna zaošijanost, zašto dvadeset i pet godina nakon rata nema skoro nikakvih znakova da bi ovo jednom moglo biti stabilno društvo i uspješna država, i zašto, majku mu, kad god osjete da bi im se moglo dogoditi da im se uzdrmaju pozicije počnu huškati, zveckati kašikama i šerpama!? I onim crkvenim posuđem?
Back to top