0 comments
25 Jan

Amandmani Vlade Federacije BiH na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc“ usvojeni su na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH glasovima vladajuće koalicije, a o njima će se sutra izjašnjavati i delegati Doma naroda.

Amandmani Vlade Federacije BiH na Prijedlog prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na Koridoru Vc“ usvojeni su na današnjoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH glasovima vladajuće koalicije, a o njima će se sutra izjašnjavati i delegati Doma naroda.

Back to top