0 comments
23 Jan
Udruženje poljoprivrednika "Krajina" Cazin u saradnji sa Sjemenskom kućom "DuPont Pioneer" i hemijskom kućom "Bayer" u cilju edukacije što većeg broja farmera organizuje predavanje za poljoprivredne proizvođača na općini Cazin, a koje će se odnositi na temu Savremeni uzgoj kukuruza, spravljanje silaže i sjenaže za kvalitetnu ishranu domaćih životinja te predstavljanje novih hibridnih kukuruza.Predavanje će se održati u velikoj sali Kulturnog centra "Cazin" dana 25.01.2017 (srijeda) s početkom od 10:30 sati.Mole se svi poljoprivredni proizvođači da prisustvuju
Udruženje poljoprivrednika "Krajina" Cazin u saradnji sa Sjemenskom kućom "DuPont Pioneer" i hemijskom kućom "Bayer" u cilju edukacije što većeg broja farmera organizuje predavanje za poljoprivredne proizvođača na općini Cazin, a koje će se odnositi na temu Savremeni uzgoj kukuruza, spravljanje silaže i sjenaže za kvalitetnu ishranu domaćih životinja te predstavljanje novih hibridnih kukuruza.Predavanje će se održati u velikoj sali Kulturnog centra "Cazin" dana 25.01.2017 (srijeda) s početkom od 10:30 sati.Mole se svi poljoprivredni proizvođači da prisustvuju
Back to top