0 comments
04 Sep

Predstavnički dom PSBiH uputio je Ministarstvu pravde BiH zaključak da izradi novi zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV), kojim bi se, između ostalog, ova pravosudna institucija “razdvojila” na visoko sudsko i visoko tužilačko vijeće. Zamjenik ministra pravde BiH Nezir Pivić kazao je u razgovoru za Oslobođenje kako je ovo ministarstvo i prije zaključaka Doma, tačnije u aprilu ove godine, pokrenulo postupak za izradu novog zakona o VSTV-u.

Na novom zakonu o VSTV-u se ne radi, jer Ministarstvo pravde RS-a još nije dostavilo ime predstavnika u radnoj grupi za izradu nacrta tog akta.
0 comments
02 May

Najava Senada Šepića, poslanika u Predstavničkom domu BiH, da će s još trojicom dojučerašnjih SDA kolega koji su istupili iz Kluba SDA, Salkom Sokolovićem, Šemsudinom Mehmedovićem i Sadikom Ahmetovićem, formirati novi klub, mogla bi dodatno iskomplicirati odnose u stranci. 

Najava Senada Šepića, poslanika u Predstavničkom domu BiH, da će s još trojicom dojučerašnjih SDA kolega koji su istupili iz Kluba SDA, Salkom Sokolovićem, Šemsudinom Mehmedovićem i Sadikom Ahmetovićem, formirati novi klub, mogla bi dodatno iskomplicirati odnose u stranci. 

Back to top